Izvēlne Aizvērt

Izsludināta EJZF – 9.kārta Jūrkantes paziņojums

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības „Jūrkante” paziņojums

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtuEiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts

9. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks2021.gada 20. janvāris līdz 20.februāris
9.kārtai piešķirtais EJZF publiskais finansējums EUR 1 180 863,671.1. Rīcība 265 518,17 EUR 2.1.Rīcība 709 537,51 EUR 3.1.Rīcība 205 807,99 EUR
Projektu īstenošanas termiņšInfrastruktūras(būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu .

2.

9.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas ir 1 180 863,67 EUR

Sludinajums- Jūrkante Zivis 9.kārta

EJZF publicitates_plaksne

Pasnovertejuma_lapa_EJSF__3.1

Pasnovertejuma_lapa 1un 2rīcībai EJZF

C_sadala_pieteikums_43_02_groz

Iesakām izlasīt