Izvēlne Aizvērt

Projekti 2014-2022

                                                                            LEADER projekti ELFLA fondā 2014.-2020.gadā
             
   Projekta finansējums EUR        
Pretendenta nosaukumsProjekta nosaukumsIesniegšanas datumsAttiecināmais PubliskaisFonds,rīcībaProjekta mērķis      
BDR Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrībaelektriskā motorlaiva treniņu drošības procesu nodrošināšanai10.01.202319200.0017280.00ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaIegādāties RIB tipa motorlaivu ar elektromotoru, kas nepatērē degvielu, uzlādējas no elektrības, ir videi draudzīga, lai varētu nodrošināt biedrības aktivitāšu uzraudzīšanu, kā arī biedrības rīkoto sacensību un pasākumu organizēšanu.      
BDR Biedrība “MAKŠĶERNIEKU KLUBS “SALACKRASTI””Dabas objekta “Sarkanās klintis” – sakārtošana09.01.20238256.207430.58ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaMērķis:
Sakopt un uzturēt atpūtas vietas “Sarkanās klintis” teritoriju:
Sarkanās klintis atpūtas laukumu, attistīt kā vienu no apmeklētākajām atpūtas vietām pie Salacas VRG teritorijā, atstājot dabiskumu, neskartas ainavas un veikt vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, lai piesaistītu vairāk vietējos iedzīvotājus un tūristus. Tā kā Sarkano klinšu teritorija ir dabas aizsardzības pamatne un tajā atrodas ES nozīmes īpaši aizsargājami biotopi, proti eitrofas augsto lakstaugu audzes, nogāžu un gravu meži, smilšakmens atsegumi, upju straujteces un dabiski upju posmi, atpūtas laukuma sakopšana veicinās apmeklētāju pārvietošanos teritorijā: atpūta, nakšņošana, dabisko vajadzību nokārtošana.
      
SIA Jūras dzintarsTūrisma nozares attīstība un paplašināšana uzņēmumā09.01.202314510.0810157.05ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaAttīstīt uzņēmējdarbību laukos, lauku tūrisma nozarē, attīstot jaunus tūrisma piedāvājumus uzņēmumā, radot jaunus tūrisma piedāvājumus teritorijā. Izveidot papildus darba vietu laukos, radīt ieņēmumus uzņēmumam no tūrisma pakalpojumu piedāvājumu paplašināšanas, vienlaikus stiprinot vietējo ekonomiku. Uzlabot un dažādot pieejamos tūrisma piedāvājumus VRG teritorijā.      
SIA Grill House & Hotel PERNIGELEIeguldījums SIA “Grill House & Hotel PERNIGELE” attīstībā11.05.202219993.4813995.44ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaProjekta mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību tūrisma jomā, dažādojot tūrisma pakalpojumus, ražojot produktus un sniedzot pakalpojumus, atbilstoši uzņēmuma mērķauditorijai, tā paaugstinot uzņēmuma rentabilitāti, kas stiprinās uzņēmuma pozīciju tirgū, nodrošinot ilgmūžību, kā arī radīt mūsu reģionā jaunas darba vietas, izmantot vietējos resursus un integrēt produktu ražošanā vietējās izejvielas, tā sekmējot sadarbību starp vietējiem uzņēmumiem un vietējo produktu patēriņu.      
SIA JSB apsaimniekotājsPar sakoptu vidi03.03.202217300.8612110.61ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaProjekta mērķis – par sakoptu vidi laukos, vidi kurā dzīvojam šodien un rīt, veidojam to atbilstoši biedrības Jūrkante Stratēģijas mērķiem, kas sasaucās ar mana uzņēmuma pamatdarbību.
Uzņēmuma pamatdarbības pilnveidošana būs viens solis tuvāk uz zaļa kursa ieviešanu Latvijas laukos nākotnē
      
SIA JŪRASDZEŅIPamatlīdzekļu iegāde SOT jūras kajaku nomas punkta izveidei15.02.20224742.943320.07ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaProjekta mērķis ir iegādāties papildus iznomājamo inventāru nomas pakalpojumu dažādošanai.      
Arnis PreissAmatniecības papildaprīkojums15.02.202218065.0012645.50ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaSadarbības paplašināšanas rezultāta nepieciešams modernizēt apdedzināšanas teholoģiju, tāpēc projekta mērķis ir nozares modernizācija, atbilstoši ES valstu klientu pieprasījumam .      
APP Limbažu novada pašvaldībaTūrisma infrastruktūras pilnveidošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē15.02.202220000.0017999.98ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaPubliski pieejamas tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē      
APP Limbažu novada pašvaldībaPar bērnu smaidiem15.02.202219990.0017991.00ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaUzstādot drošu, prasībām atbilstošu bērnu rotaļu laukumu, sakārtot vietējo teritoriju un uzlabot sporta infrastruktūru un dažādot vietējo iedzīvotāju sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pēc projekta realizācijas Viļķenes stadionu varēs izmantot visu vecumu grupu iedzīvotāji.      
APP Limbažu novada pašvaldībaViļķenes sporta centra inventāra papildināšana15.02.20229490.158541.13ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaPapildināt Viļķenes sporta centra inventāru ar galda tenisa un novusa galdiem, lai dažādotu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas.      
REL LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIELSALACAS DRAUDZEBaznīcas altāra un kanceles restaurācija vēsturiskajā izskatā15.02.202219999.9917999.99ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaBaznīcas kultūrvēsturiskā interjera objektu – ALTĀRA un KANCELES restaurācija ar nolūku atjaunot vēsturisko interjeru un padarīt to sabiedrībai pieejamu apskatei un izpētei.      
BDR Biedrība “MAKŠĶERNIEKU KLUBS “SALACKRASTI””Sarkano klinšu labiekārtošana.14.02.202219000.0017100.00ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaMērķis:
Labiekārtot divas teritorijas:
1. Sarkanās klintis atpūtas laukumu, attistīt kā vienu no apmeklētākajām atpūtas vietām pie Salacas VRG teritorijā, atstājot dabiskumu, neskartas ainavas un veikt vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, lai piesaistītu vairāk vietējos iedzīvotājus un tūristus. Tā kā Sarkano klinšu teritorija ir dabas aizsardzības pamatne un tajā atrodas ES nozīmes īpaši aizsargājami biotopi, proti eitrofas augsto lakstaugu audzes, nogāžu un gravu meži, smilšakmens atsegumi, upju straujteces un dabiski upju posmi, atpūtas laukuma sakārtošana sistematizēs apmeklētāju pārvietošanos teritorijā: atpūta, nakšņošana, dabisko vajadzību nokārtošana.
2. Niedru iela 9, Vecsalacā, attistīt, kā laivotāju galapunktu, jo no 2021. gada BIOR, sadarbībā ar Biedrību, sākot no jūnija mēneša uzstāda augšup migrējošo lašu un taimiņu automātisko uzskaites konstrukciju, visas upes platumā, un pārvietoties tai pāri nav iespējams.
      
Sandis BirkenbergsDimanta urbis25.11.20206750.004725.00ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaIegādāties dimanta kroņurbi kvalitatīvākai, ātrākai un ekonomiski izdevīgākai pakalpojumu sniegšanai Salacgrīvas novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm.      
IK PĀRNESUMSAutoservisa piedāvājuma paplašināšana25.11.202016835.0011784.50ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaIzveidot jaunu pakalpojuma piedāvājuma iespējās ar mūsdienīgām iekārtām, kam līdzi nāk ari kvalitāte un garantijas manam darbam.      
SIA JSB apsaimniekotājsStrādāsim videi draudzīgi25.11.202018390.8212873.57ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaSvarīgākais: paplašināt uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu loku, būtiski palielinot videi draudzīgu pakalpojumu piedāvājumu, bet būtiski nepalielinot roku darba apjomus.
Šis mērķis sevī ietver:
Izveidot jaunu, pieejamu pakalpojuma piedāvājumu – privātajam un publiskajam sektoram.
Pārstrādāt koksni šķeldas materiālā, lai tas tiktu izmantots, kā viens no atjaunojamajiem, vietējiem un/vai eksporta siltuma un elektroenerģijas ražošanas avotiem.
Savākt un kompostēt biomateriālu (zāle, lapas).
      
IK LEDUS OGAMājas saldējuma ražošanas jaudas palielināšana Salacgrīvas novadā25.11.20203617.902532.53ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaPalielināt mājas saldējuma ražošanas jaudu, iegādājoties papildus saldējuma ražošanas iekārtu.      
SIA KF partneriTūrisma pakalpojumu dažādošana uzņēmumā25.11.20202874.812012.37ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaAttīstīt uzņēmējdarbību laukos, lauku tūrisma nozarē, attīstot jaunus tūrisma pakalpojumus uzņēmumā, radot jaunus tūrisma piedāvājumus teritorijā. Izveidot papildus darba vietu laukos, radīt ieņēmumus uzņēmumam no lauku tūrisma pakalpojumu piedāvājumu paplašināšanas, vienlaikus stiprinot vietējo ekonomiku. Uzlabot un dažādot pieejamos tūrisma piedāvājumus VRG teritorijā.      
SIA ČiekurlaivasTūrismu aktivitāšu pilnveidošana un dažādošana uzņēmumā SIA Čiekurlaivas25.11.202020000.0014000.00ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaProjekta mērķis ir iegādāties kanoe laivas ar visu aprīkojumu un piekabi ar kuru var vest projektā iegādātās laivas un jau atbalsta pretendentam jau piederošās laivas, kā arī nepieciešamo ekipējumu drošai brīvā laika pavadīšanai uz ūdeņiem un pārvietojamo kempinga mājiņu uz piekabes, kas ir pārvietojam uzņēmuma pakalpojuma dažādošanai .      
Jānis Cimiņš“E-velosipēdu tūrisma izveide”24.11.202019945.4013961.78ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaProjekta mērķis ir izveidot e-velosipēdu tūres pakalpojumu pa īpaši izstrādātiem maršrutiem kopīgi ar profesionālu tūres vadītāju Salacgrīvas novadā; izveidot e-velosipēdiem piemērotus maršrutus ne tikai Salacgrīvas novadā – maršrutos iekļaujot tūrisma apskates objektus, bet arī pārējā VRG teritorijā. Popularizēt braucienus un tūres ar e-velosipēdiem kā veselīgu atpūtu dabā, kas īpaši būtiski būtu tagad un tuvākajā laika posmā, kamēr visā pasaulē un Latvijā savus ierobežojumus “nosaka” Covid-19 izraisītā pandēmija. Pakalpojums paredzēts plašam interesentu lokam, neatkarīgi no fiziskās sagatavotības.      
SIA unforgetNaktsmītnes – ekspozīcijas “Klusā māja” Ainažos aprīkošana01.04.202019257.8713480.51ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaProjekta mērķis ir veicināt Ainažu apkaimes, vēstures, dabas un cilvēku iepazīšanu teritorijas viesu un iedzīvotāju vidū, izmantojot inovatīvu pakalpojumu: naktsmītne + ekspozīcija. Šādi tūristiem būs iespēja apmesties vietā, kura ir ne tikai funkcionāla naktsmītne, bet arī ļauj piedzīvot vietējo unikalitāti, tādējādi veidojot arī apkaimes tēlu. Projektā ik gadu plānots piesaistīt aptuveni 500 Latvijas un ārvalstu tūristu, tādējādi veicinot vietējo ekonomiku un radot platformu vietējās kultūras un uzņēmējdarbības vides saliedēšanai. Iecerēts veicināt saliedētību starp reģiona tūrisma infrastruktūras dalībniekiem, iniciējot dažāda veida sadarbību un tūristu plūsmas virzību starp dažādiem tūrisma infrastruktūras punktiem.      
SIA JŪRASDZEŅIAutomatizētas auto stāvvietu kontroles sistēmas uzstādīšana01.04.20205813.574069.50ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaGalvenais projekta mērķis ir nodrošināt kempinga darbību maza apmeklējuma apstākļos – pavasara un rudens mēnešos, kā arī sagaidāmās krīzes apstākļos.      
SIA Svētupes muižaAudio sistēmas aprīkojuma iegāde pasākumu tehniskai nodrošināšanai01.04.202019904.0013932.80ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaNodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un brīvdabas pasākumu kvalitatīvu norisi VRG teritorijas iedzīvotājiem un viesiem pastāvīgā kultūras centrā, iegādājoties audio sistēmas aprīkojumu.      
BDR “Piekrastes attīstība”Tūjas tirgus izveide31.03.202019019.2013313.44ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaDažādot biedrības darbību- attīstot jaunus pakalpojumus papildinot esošos pakalpojumu, nodrošinot biedrības ieņēmumu pieaugumu ar mērķi uzlabot biedrības darbību vietējo ražotāju produkcijas popularizēšanā, vienlaicīgi attīstītot tūrismu un nodrošinot vietējo pašdarbnieku kolektīvu poularizēšanu. Papildus piesaistīt klientus esošajiem biedrības un tās biedru pakalpojumiem.      
APP Limbažu novada pašvaldībaPāles un Ārciema kapsētu digitalizācija31.03.20203436.403092.76ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaLimbažu novada Pāles pagasta kapsētu apsaimniekošanas sakārtošana, pakalpojuma pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, veicot kapsētu digitalizāciju.      
BDR Sports Salacgrīvas novadamRotaļu laukums bērniem31.03.20207446.806702.12ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaProjekta mērķis ir iegādāties un uzstādīt bērnu rotaļu laukuma komplektu ar slidkalniņu un šļūcamo trubu, šūpoles, batutu un trošu ceļu. Nodrošinot ģimeņu ar bērniem kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju VRG teritorijā, tādā veidā veicinot MK noteikumu Nr. 590 minētā mērķa un SVVA stratēģijā noteiktā mērķa sasniegšanu.      
BDR BIEDRĪBA “AINAŽU BRĪVPRĀTĪGO UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA”BUB aprīkojums31.03.202012861.1011574.99ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana1.mērķis ir nodrošināt ugunsdzēsības pakalpojuma pieejamību un sasniedzamību visā Salacgrīvas novadā, konkrēti Liepupes pagastā. Mērķa sasniegšanai nepieciešams iegādāties ugunsdzēsēju automašīnas aprīkojumu. Ugunsdzēsēju tērpi būtu vēlami, bet nav noteicošie mērķa sasniegšanai.
2.mērķis ir jauninājums mūsu novadā – īpašas izbraukuma sesijas sporta aktivitāšu, sacensību, mūžiglītības jomā, veicinot sabiedrības iesaisti valstiski svarīga glābšanas tīkla izveidē. Īpaša uzmanība veltīta sociālās atstumtības riska grupām caur šo aktivitāti veicinot iekļaujošu sabiedrību un ieinteresētību sabiedriskajās aktivitātēs, tādejādi mazinot atstumtības riskus. Mērķa sasniegšanai nepieciešams iegādāties nojumi un galdus ar soliem.
      
BDR SVĒTUPES AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBAVides aizsardzība Svētupē23.05.201913912.5812521.32ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaMērķis ir veikt vides aizsardzības pasākumu kontroli un uzraudzību diennakts tumšajā. Uzdevumi: 1)būtiski ierobežot nelegālu zivju un nēģu resursu ieguvi, 2) preventīvi atturēt potenciālos pārkāpējus no zivju un nēģu ķešanas, 3) veicināt taimiņu, lašu un nēģu nārsta sekmes mazajās Jūrkantes teritorijas upēs, īpaši Svētupē.
Projekta netiešie uzdevumi: 1) sekmēt vietējo iedzīvotāju labklājību, aizsargājot nārsta vietas, kas paaugstina zivju resursus. Tātad arī nodrošinot SOCIĀLĀ RISKA GRUPAS ar zivju resursiem kā maznodrošinātie, bērni un pensionāri, kuri var makšķerēt novada ūdenstecēs un ūdenstilpnēs, saņemot bezmaksas licenzes.
Attīstot Svētupes upi kā pievilcīgu vidi spiningotājiem un mušiņmakšķerniekiem, tiem būs iespēja baudīt Svētupi kā KULTŪRTELPU šodienas izpratnē, ko apliecina nule kā iznākusī Ramsas Noriņas grāmata par Svētupi un tās apkārtnes pamatiedzīvotājiem.
      
APP Limbažu novada pašvaldībaViļķenes kultūras nama inventāra papildināšana23.05.20196767.006090.30ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana1. Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamība Viļķenes pagasta iedzīvotājiem
2) Vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana.
      
APP Limbažu novada pašvaldībaTūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā23.05.201917874.1216086.70ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaCeļojot pa Latviju, maldās ne tikai ārzemju tūristi, bet arī pašu ļaudis, ja nevar atrast kādu kultūras pieminekli, dabas objektu, vietu norāžu trūkuma dēļ. Limbažu novadā projekta teritorijā daļa no tūrisma norādes zīmēm ir uzstādītas 2005. gadā un vairs neatbilst Latvijas Valsts Ceļa zīmju standartam. Teritorijā ir izveidoti jauni dabas un kultūras apskates objekti, uz kuriem nav izvietotas norādes zīmes. Lai arī pieaug viedtālruņu lietotāju skaits, norādes zīmes uz apskates objektiem joprojām ir aktuālas. Projekta aktivitāšu realizēšanā pievērta uzmanība arī mobilo ierīču lietotājiem, plānojot mobilos uzlādes punktus.      
BDR “Viļķenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”Par drošu vidi23.05.201914414.1312972.72ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaDot iespēju Limbažu novada iedzīvotājiem saņemt pilnvērtīgus pakalpojumus ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai      
APP Limbažu novada pašvaldībaHigiēnas punkta “Mazgāju, atdodu, mainu” telpu atjaunošana un paplašināšana23.05.201920000.0018000.00ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaAtjaunojot un paplašinot esošā higiēnas punkta telpas, veicināt sociālo pakalpojumu attīstību Pāles pagastā.      
BDR “ŠŪNA”Muižas brīvdabas vakari23.05.201919897.5917907.83ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaProjekta mērķis ir iegādāties aprīkojumu, kas nodrošinātu dažādu sabiedrisku pasākumu organizēšanu, piemēram, brīvdabas kino, radošas darbnīcas un izrādes. Plānotā projekta vieta- “Svētupes muiža”, Svētciems. Par projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu izmantošanu pasākumiem netiks prasīta lietošanas, nomas vai jebkāda cita veida samaksa. Aprīkojuma iegādes mērķis ir brīva dažādu pasākumu rīkošana, kas atdzīvinās vietu, kā arī piesaistīs viesus, tā ceļot gan vietas ekonomisko, gan sabiedrisko izaugsmi. Tā kā Svētupes muižas kompleksā plānota gan muzeja, gan restorāna, gan viesnīcas izveide, tad kopā ar pasākumiem vieta iegūs galamērķa statusu nevis tikai īslaicīgas pieturvietas lomu viesiem.      
BDR “AINAŽI”Roku rokā izdejosim savu mūžu23.05.201911330.8410197.75ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaBiedrības “Ainaži” mērķis ir lai SDK “RADURAKSTI” ar saviem tautas tērpiem var popularizēt lībisko latviešu- igauņu kultūrmantojumu. Saglabāt etnogrāfiskā tautas tērpa nēsāšanas paradumus un caur vizuālo un sajūtu pieredzi mācīt cieņu un lepnumu par savu tautas tērpu arī jaunajai paaudzei. Kā papildus pienesums šim projektam, būs biedrības “Ainaži” kolektīva stiprināšana gan uzstāšanās, gan mēģinājumu reizēs, jo deju kolektīvs radies biedrības “Ainaži” ietvaros. Biedrība uzskata, ka atbalstot senioru deju kopas “RADURAKSTI” centienus, tiks uzskatāmi un pārliecinoši paradīts, ka ikviena sabiedrības daļa ir nozīmīga valstij un Eiropas Savienībai. Ka arī vecākās paaudzes cilvēki savā brīvajā laikā grib aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un ir gatavi ar savu līdzdarbošanos kuplināt rīkotos pasākumus novadā, vai ārpus tā robežām.      
BDR Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrībaTrenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas airētājiem23.05.201919680.8817712.79ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaIzveidot Salacgrīvas iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem kvalitatīvu un drošu trenažieru zāli ar trenažieriem un aprīkojumu, kas paredzēts airēšanas nodarbībām un vispusīgai fiziskai sagatavotībai. Mērķis ir jauniešos radīt vēlmi nodarboties ar sportu.      
APP Limbažu novada pašvaldībaZaļās mācību klases izveide23.05.201919989.6817990.71ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaPāles pamatskolas teritorijā Pāles pagastā, Limbažu novadā izveidot zaļo jeb āra mācību klasi, tādējādi dažādojot un pilnveidojot Pāles pamatskolas mācību procesu.      
BDR “Mēs-sabiedrībai”Mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim ”Enkurs”23.05.201919777.0017799.30ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaRealizējot projektu, tiks saglabāta un celta 50 gadus vecā pūtēju orķestra ”Enkurs” kapacitāte. Jauni mūzikas instrumenti ļaus piesaistīt Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņus un tās absolventus orķestrim. Projektā iegādātie instrumenti, uzlabos iespēju radoši un kvalitatīvi, atbilstoši savām interesēm, pavadīt savu brīvo laiku, tādējādi paaugstinot dzīves kvalitāti VRG Jūrkante teritorijā, dodot iespēju nodarboties ar mūziku dažādu sociālo riska grupu pārstāvjiem, arī tiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, nabadzības dēļ.
Iegādājoties mūzikas instrumentus p/o ”Enkurs” tiks uzlabots arī orķestra kopējais skanējums, tādēļ koncertējot biežāk, tiks popularizēta pūtēju orķestru izpildītā mūzika Salacgrīvas novada teritorijā, ne tikai Salacgrīvā, bet arī Ainažos un Liepupē.
      
BDR Biedrība “DŪJAS JĀTNIEKU SKOLA”Ļauj “DŪJAI” skriet14.05.201910674.899607.39ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaProjekta mērķis ir Biedrībai nodrošināt kvalitatīvu sagatavošanos vietējā mēroga sacensībām un piedalīties divu gadu projektā
“Ceļojums pa Latvijas robežu zirga mugurā – LettlandumrundenzuPferde” ,veicināt dažāda veida pasākumus ar kuriem tiktu
parādīts, gan novada, gan visas Latvijas potenciāls. Dot iespēju Sportistiem un Biedrības biedriem kopā ar zirgiem nokļūt līdz
sabiedrisko aktivitāšu, sporta un kultūras pasākumu norises vietām dažādos Latvijas reģionos, nodrošināt dalību pašvaldību un
biedrības sadarbības partneru un citu organizāciju rīkotajās aktivitātēs un pasākumos.
      
SIA ToriwoodRažotnes attīstīšana un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana15.04.201949981.7434987.22ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaProjekta mērķis ir turpināt attīstīt kokapstrādes ražošanas uzņēmumu. Veikt ieguldījumus būvniecībā un aprīkojumā, uzlabojot darba apstākļus, radot iespēju izveidot jaunu darba vietu, iespēju radīt jaunus produktus un mazināt atkarību no esošajiem pasūtītājiem, kā arī nostiprināt savas pozīcijas tirgū.      
ZS Viļķenes pagasta zemnieku saimniecība “Dārziņi”Tūrisma pakalpojumu attīstība saimniecībā15.04.201915653.4710957.43ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaAttīstīt uzņēmējdarbību laukos veicinot tūrisma attīstību teritorijā, dažādot Z/S “Dārziņi” uzņēmējdarbību, radot jaunu, inovatīvu pakalpojumu tūrisma nozarē. Saglabāt esošās darba vietas, radīt papildus ieņēmumus saimniecībai, vienlaikus stiprinot vietējo ekonomiku.      
SIA L parketsKokapstrādes uzņēmuma ražošanas attīstība uzņēmējdarbības dažādošanai09.04.201920000.0014000.00ELFLA, 1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošanaAttīstīt uzņēmējdarbību laukos, attīstīt esošu uzņēmumu, paplašinot esošo ražošanu, attīstot jaunus produktus un uzlabojot esošos. Izveidot papildus darba vietu laukos, radīt papildus ieņēmumus, vienlaikus stiprinot vietējo ekonomiku. Aprīkot ražošanas telpas ar trūkstošiem darbagaldiem, lai nodrošinātu esošo produktu ražošanas paplašināšanu un uzlabošanu un radīt iespēju attīstīt jaunu produktu ražošanu.      
SIA ToriwoodRažotnes paplašināšana un skaidu brikešu ražotnes izveide07.06.201841947.8829363.51ELFLA, 1.rīcība Uzņēmumu radīšana un attīstībaProjekta mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību, paplašināt ražošanas telpas iekārtu izvietošanai un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, radīt jaunus produktus un VRG teritorijā vēl nebijušu – skaidu briketēšanas pakalpojumu.      
SIA JSB apsaimniekotājsUzņēmums izaugsmei07.06.201811097.007767.90ELFLA, 1.rīcība Uzņēmumu radīšana un attīstībaPaplašināt un uzlabot piedāvāto pakalpojuma klāstu ieviešot jaunākās tehnoloģijas un inovācijas, tādējādi samazinot pakalpojuma laikā patērētās izmaksas, kas savukārt būtiski uzlabos konkurētspēju.      
SIA E.Z.K.CNC- amatnieka tagadne un nākotne06.06.201811204.467843.12ELFLA, 1.rīcība Uzņēmumu radīšana un attīstībaProjekts tiks realizēts Salacgrīvas novada lauku teritorijā. Projekta mērķis ir paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju, automatizējot ražošanas procesu, paaugstinot produktu ražošanas
kvalitāti. Radīt jaunu, VRG teritorijā inovatīvu, produktu līniju- vairākkārt saliekamu mēdeļu ražošanu no saplākšņa un masīvkoka.
      
SIA MUNDABITAgregātu iegāde universālā minitraktora piedāvāto pakalpojumu dažādošanai un uzlabošanai.15.03.201817890.0012523.00ELFLA, 1.rīcība Uzņēmumu radīšana un attīstībaProjekta mērķis ir iegādāties uzņēmumam piederošam universālajam minitraktoram uzkares ar kuru palīdzību tiktu dažādoti pakalpojumi un atvieglota cilvēku ikdiena VRG teritorijā.      
BDR Jātnieku sporta klubs “Liepupes zirgi”Aprīkojuma iegāde aktīvai jāšanas sporta un harmoniskas atpūtas attīstībai Liepupes pagastā17.07.201711690.0010521.00ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaIkvienam Liepupes un apkārtējo pagastu iedzīvotajiem ir iespēja pavadīt brīvo laiku dabā atbilstoši savām interesēm un spējām, vienlaicīgi nemitīgi papildinot savas zināšanas un attīstot jāšanas prasmes praktiski visa mūža garumā. Tādēļ projekta mērķis ir ļaut Biedrībai nodrošināt kvalitatīvu sagatavošanos konkūra sacensībām un Biedrības sportistu dalību vietēja, Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās konkūrā, dot iespēju sportistiem kopā ar zirgiem nokļūt līdz sabiedrisko aktivitāšu, sporta un kultūras pasākumu norises vietām dažādos Latvijas reģionos, nodrošinot dalību pašvaldību un biedrības sadarbības partneru un citu organizāciju rīkotajās aktivitātēs un pasākumos.      
BDR Biedrība “SPORTA KLUBS “VEIXMES””Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana17.07.201718874.3116986.88ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaNodrošināt iespēju ikvienam Liepupes pagasta iedzīvotājam lietderīgi un veselīgi pavadīt savu brīvo laiku -sportojot- ikvienā gadalaikā, tādejādi popularizējot sportu kā veselīgu, ģimeni vienojošu dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.       
ZS Limbažu rajona Salacas pagasta zemnieku saimniecība “DUNDURI”Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzlabošana z/s Dunduri26.06.201720000.0014000.00ELFLA, 1.rīcība Uzņēmumu radīšana un attīstībaAttīstīt uzņēmējdarbību laukos, uzlabojot lauksaimniecības produktu pārstrādi esošā uzņēmumā, veicot investīcijas ražošanas iekārtu iegādē. Veikt izmaiņās lauksaimniecības produktu pārstrādē, uzlabojot tās ražošanas tehnoloģiju. Izveidot papildus vienu darba vietu laukos, radīt papildus ieņēmumus uzņēmumam, vienlaikus stiprinot vietējo ekonomiku.      
SIA IS FamilyKafejnīcas izveide26.06.201749755.2634828.68ELFLA, 1.rīcība Uzņēmumu radīšana un attīstībaProjekta mērķis ir līdz 2018. gada beigām izveidot kvalitatīvu kafejnīcu un tās pakalpojumus, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā.      
Gundars MelderisSalacas krasta labiekārtošana īpašumā “Kaniši” sabiedrības pieejamības uzlabošanai.19.06.20173085.502776.95ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaProjekta mērķis ir labiekārtot Salacas upes krastu īpašumā “Kaniši” (kad.apz.66250030009) un padarīt pieejamāku upes krastu tūristiem un makšķerniekiem, saglabājot vides autentiskumu ienesot harmoniskus jauninājumus.      
SIA PineCones WorkshopPamatlīdzekļu iegāde koka viedierīču un datoru aksesuāru ražošanas darbnīcas izveidei02.06.201713474.729432.30ELFLA, 1.rīcība Uzņēmumu radīšana un attīstībaProjekta galvenais mērķis ir pirmo 6 mēnešu laikā iegādāties visus 14 nepieciešamos pamatlīdzekļus, lai pilnībā iekārtotu produktu ražošanas telpas un varētu sākt pilnvērtīgu plānotās produkcijas ražošanu.
Projekta otrs svarīgākais mērķis ir pirmo 12 mēnešu laikā radīt iespēju vietēja reģiona iedzīvotājiem un uzņēmējiem izmantot CNC frēzēšanas, lāzergriezšanas, lāzergravēšanas un 3D printēšanas pakalpojumus, tādējādi sniedzot vietēja reģionā iedzīvotajiem piekļuvi modernām un inovatīvam ražošanas tehnoloģijām.
      
BDR Biedrība “Kuivižu jahtklubs”Zēģelēsim Vidzemē01.08.201619999.9817999.98ELFLA, 4. rīcība Vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšanaStiprināt kultūrvēsturiskās kuģošanas tradīcijas Salacgrīvas novadā, piesasitot jauniešus burāšanas sportā, lietderīgi un veselīgi pavadot brīvo laiku un attīstīt vietas potenciālu, kā Vidzemes zēģelēšanas centru, ilgtspējīgai izmantošanai.      
PSV Limbažu novada pašvaldībaĀrciema parka labiekārtošana01.08.201615752.7714177.49ELFLA, 4. rīcība Vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšanaKultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana un saglabāšana, veicot izzinošas dabas takas izbūvi un labiekārtošanu Ārciema muižas parkā, tādejādi dažādojot vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un tūrisma attīstību Pāles pagastā.      
PSV Limbažu novada pašvaldībaĶirbižu vides izglītības centra “Meža muzejs” infrastruktūras uzlabošana01.08.201617009.5415308.58ELFLA, 4. rīcība Vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšanaKultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Ķirbižu vides izglītības centrā “Meža muzejs”, ierīkojot apkures sistēmu, tādejādi pagarinot muzeja darbības sezonu.      
BDR Kultūras un izglītības biedrība “Vīzija”Tautas tērps-dzīves mantojums ko nodot nākamajām paaudzēm01.08.201610259.839233.84ELFLA, 4. rīcība Vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšanaProjekta mērķis ir veicināt latviešu tautas deju tradīciju pārmantošanu un attīstīt tautas tērpu valkāšanas kultūras saglabāšanu      
ZS Viļķenes pagasta zemnieku saimniecība “Dārziņi”Tūrisma pakalpojumu attīstība saimniecībā – putnu dārza izveide16.06.201649976.4134983.48ELFLA, 1.rīcība Uzņēmumu radīšana un attīstībaAttīstīt uzņēmējdarbību laukos veicinot tūrisma attīstību teritorijā, dažādot Z/S “Dārziņi” uzņēmējdarbību, radot jaunu, inovatīvu pakalpojumu tūrisma nozarē. Izveidot papildus darba vietu laukos, radīt papildus ieņēmumus saimniecībai, vienlaikus stiprinot vietējo ekonomiku.      
Liene PreimaneUzņēmuma izveide un tūrisma pakalpojumu attīstība16.06.201630937.4621656.22ELFLA, 1.rīcība Uzņēmumu radīšana un attīstībaAttīstīt uzņēmējdarbību laukos izveidojot jaunu uzņemumu un attīstot tajā tūrisma pakalpojumu sniegšanu, radot jaunus tūrisma piedāvājumus teritorijā Izveidot papildus darba vietu laukos, radīt ieņēmumus jaundibināmajam uzņēmumam, vienlaikus stiprinot vietējo ekonomiku.      
BDR Sports Salacgrīvas novadamSporta un atpūtas laukumu labiekārtošana16.06.201620000.0018000.00ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaUzlabot basketbola laukuma un rotaļu laukuma segumus, izbūvēt vingrošanas laukumu un uzbūvēt āra tualeti.      
Senās klēts pārvērtībasSenās klēts pārvērtības16.06.2016  ELFLA, 4. rīcība Vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšanaKultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, veicot Viļķenes skolas sen;as klēts atjaunošanu un izeidojot tajā muzeju/saieta namu, tādejādi dažādojot vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un tūtisma attīstību Viļķenes pagastā.      
BDR Kultūras biedrība “Viļķene”Dejotprieks vieno16.06.20164224.003801.60ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaDažādot un veicināt vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, iegādājoties etnografiski pareizus tautas tērpus vidējās paaudzes deju kolektīvam “Savieši” ar kolektīva darbību veicināt sava novada, pagasta atpazīstamību, veicināt tautas tērpu valkāšanas tradīciju saglabāšanu un dažādot kultūras pakalpojumu klāstu.      
PSV Limbažu novada pašvaldībaNo “eļļas lampas” līdz mūsdienīgai skatuves gaismai16.06.201617394.0315654.63ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaKvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamības Viļķenes pagasta iedzīvotājiem un pasākumu apmeklētājiem nodrošināšana, veicot kultūras nama aprīkošanu ar mūsdienīgu un kvalitatīvu gaismas tehniku, tādejādi dažādojot vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas.      
BDR Radošā apvienība “VĀGŪZIS”Sabiedrisko aktivitāšu un brīva laika pavadīšanas pasākumu kvalitātes uzlabošana16.06.201613617.9012256.11ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaVeicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā kultūras ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot vietas potenciālu un pievilcību, nodrošinot iespēju novada un pagasta iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs. Nodrošināt akustiskās sistēmas uzstādīsanu iepriekšējā plānošanas periodā izveidotajās biedrības telpās.      
BDR “Svētciema attīstības biedrība”Konferenču telpu izveide18.05.20163008.062707.25ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaIzveidot un labiekārtot konferenču telpas.      
PSV Limbažu novada pašvaldībaVieta pozitīvām emocijām18.05.201615899.1914309.27ELFLA, 3.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošanaSaieta zāles izveide Salacgrīvas pagasta Korģenes ciemā