Izvēlne Aizvērt

Projekti 2014-2022

                                                                            LEADER projekti EJZF fondā 2014.-2020.gadā
             
   Projekta finansējums EUR        
Pretendenta nosaukumsProjekta nosaukumsIesniegšanas datumsAttiecināmais PubliskaisFonds,rīcībaProjekta mērķis      
ZVJ Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Valda Celmiņa zvejnieka saimniecība “RHODEUS”Pamatlīdzekļu iegāde uzņēmuma attīstībai03.11.202239244.4131395.52EJZF, 1.1.Rīcība -Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšanaGalvenais mērķis ir palielināt uzņēmuma apgrozījumu uz pašu zvejas produktu pārdošanu un tiešajām piegādēm klientiem. Viens no papildus mērķiem ir piedāvāt nozvejas produktu realizācijas pakalpojumu. Ar papildus pakalpojumu vēlamies mazināt ar zveju saistīto sezonalitātes ietekmi uz uzņēmumu, brīžos, kas nozvejas ir mazākas. Šo mērķu sasniegšanai tiks radīta viena jauna darba vieta.      
APP Limbažu novada pašvaldībaVārzu pludmales apmeklētāju plūsmas skaitītāju uzstādīšana15.10.20223085.502776.95EJZF, 2.1 Rīcība .Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijāVeikt Skultes pagasta jūras piekrastes posma “Lauču akmens- Vārzu pludmale” apmeklētāju skaita monitorēšanu, iegādājoties divus apmeklētāju plūsmas skaitītājus.      
APP Limbažu novada pašvaldībaEs arī būšu kapteinis!15.10.202229900.0026910.00EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiProjekta mērķis ir zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm, izveidojot rotaļu laukumu Skultes pagasta Mandegas ciemā      
REL LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS SKULTES DRAUDZESkultes luterāņu baznīcas vēsturisko ērģeļu atjaunošana – kultūras mantojuma saglabāšana un izmantošana15.10.202239999.5035999.54EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiVidzemes piekrastes Valsts nozīmes kultūras mantojuma saglabāšana tālākai publiskai izmantošanai: Skultes baznīcas vēsturisko 18.gadsimta ērģeļu atjaunošana pilnībā funkcionējoša kvalitatīva koncertinstrumenta kondīcijā. Sakrālās mūzikas popularizēšana un pasākumu organizēšana gan piekrastes iedzīvotājiem un plašākai sabiedrībai, gan mūzikas profesionāļiem un izglītības iestāžu audzēkņiem.      
BDR Radošā apvienība “VĀGŪZIS”Piejūras tautiskie tērpi15.10.202219050.2217145.20EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiLiepupes pagasta kultūrvēsturiskā mantojums – tērpu saglabāšana, popularizēšana, dzīva lietošana – tādejādi nodrošinot piejūras reģiona tērpu nodošanu nākamajām paaudzēm.       
SIA unforgetJūrmājas SPA pagalms15.10.202215236.607618.30EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiProjekta mērķis ir izveidot reģionāli inovatīvu piedāvājumu “Jūrmāja” naktsmītnes-ekspozīcijas viesiem un, iespējams, apkaimes iedzīvotājiem, vienlaikus mazinot tūrisma galamērķa (gan naktsmītnes, gan apkaimes) sezonalitāti.       
APP Limbažu novada pašvaldībaSkolas ielas pārbūve Salacgrīvā14.10.2022192768.45173491.60EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiProjekta mērķis ir mazināt ietekmi uz vidi, pārbūvējot Salacgrīvas pilsētas Skolas ielu.      
SIA Safronovkas ogasZivju pārstrādes iekārtu uzstādīšana01.08.202217500.408750.20EJZF, 1.1.Rīcība -Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšanaProjekta mērķis ir izveidot pievienoto vērtību zvejniecības produktiem ieviešot zivju pārstrādes procesus uzņēmumā.      
BDR Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrībaPiekrastes airēšana Salacgrīvā01.08.202249051.5144146.35EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiPopularizēt dažādu airēšanas veidu jūras piekrastē. Apmācīt dažāda vecuma un fizisko spēju cilvēkim dažādiem airēšanas veidiem.      
APP Limbažu novada pašvaldībaCeļā uz Dziesmu un deju svētkiem01.08.202246300.0041669.98EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiProjekta mērķis ir kultūras mantojuma saglabāšana, apzinot un izceļot Latvijas novadu krāsaino kultūrvēsturisko mantojumu- dejošanas, dziedāšanas un tērpu nēsāšanas tradīcijās.       
APP Limbažu novada pašvaldībaSalacgrīvas muzeja pastāvīgās izstāžu zāles sagatavošana pastāvīgajai ekspozīcijai “Lībiskā piederība”01.08.202227356.0724620.47EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiRadīt priekšnoteikumus saturā un formā laikmetīgas ekspozīcijas iekārtošanai, zivsaimniecības teritorijas kultūras mantojuma saglabāšanai      
BDR Biedrība “Kuivižu jahtklubs”Jaunas buru laivas klases attīstība piejūrā01.08.202244509.9740058.97EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiStiprināt kultūrvēsturiskās kuģošanas tradīcijas Limbažu novadā, piesaistot jauniešus burāšanas sportā, lietderīgi un veselīgi pavadot brīvo laiku un attīstīt vietas potenciālu, kā Vidzemes zēģelēšanas centru, ilgtspējīgai izmantošanai.      
ZVJ Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka saimniecība “SALACAS ZIVTIŅA”Iekrāvēja iegāde24.11.202138800.0031040.00EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiZvS Salacas zivtiņa pastāvīgi attīstās un vēlas pilnveidot un modernizēt savu materiāli tehnisko bāzi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus (palielināt nozvejas apjomus )      
BDR “Marmots”Dzīvais labirints “5 soļi Salacgrīvas novadā”20.02.202137347.5233612.77EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiIerīkot videi draudzīgu un atraktīvu apskates objektu – dzīvo (zaļo) labirintu “5 soļi Salacgrīvas novadā”, kas veidots no industriālo kārklu stādījumiem.      
APP Limbažu novada pašvaldībaStāvlaukums jūras apmeklētājiem Tūjā20.02.202135000.0031500.00EJZF, 2.1 Rīcība .Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijāProjekta mērķis ir mazināt ietekmi uz vidi, uzlabojot infrastruktūru Tūjas ciemā.      
BDR Biedrība “Vecāki-Ainažu jaunatnei”Dziedi jūras maliņā!19.02.202114507.9013057.11EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiIetērp Ainažu kora dziedātājus jaunos (autentiskos) tautastērpos, kas raksturo Vidzemes piekrastes līvu tautas tradīcijas, mūsu ziemeļniecisko sīkstumu un tradīciju glabāšanu no paaudzes uz paaudzi.      
BDR Biedrība “MAKŠĶERNIEKU KLUBS “SALACKRASTI””Lašu laukums Vecsalacas muižā.19.02.202198179.3488361.41EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiMērķis – labiekārtot Vecsalacas muižas un tā parka ansambļa daļu, kas atrodas Salacas upes malā.      
BDR Biedrība “MAKŠĶERNIEKU KLUBS “SALACKRASTI””Straujteču biotopu un lašu nārsta vietu atjaunošanas spectehnika.19.02.2021100000.0090000.00EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiMērķis – īpaši aizsargājamo sugu – lašu, nārsta vietu un īpaši aizsargājamo gliemju – biezo perlamutreņu, dzīvotņu atjaunošana, veicot straujteču biotopu atjaunošanu un tādejādi nodrošinot vides resursu vairošanu, ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu.      
APP Limbažu novada pašvaldībaPašvaldības autoceļa “Rūpes – Lauči” pārbūve19.02.2021199132.56179219.30EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiPašvaldības grants seguma ceļa “Rūpes – Lauči” pārbūve, nodrošinot piekļuvi piekrastes objektiem un sekmējot vietējo dabas resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā.      
REL LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIEPUPES DRAUDZELiepupes baznīcas ēkas fasādes, cokola un lietus ūdens noteksistēmas atjaunošana18.02.202191385.4982246.94EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiProjekta ietvaros paedzēts atjaunot Liepupes baznīcas fasādi (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6447) (1783, 1991), cokolu, lietus ūdens noteksistēmu, kā arī paredzēts ieejas mezgla kāpņu remonts un torņa koka žalūziju atjaunošana.      
SIA “BUDA”Rekreācijas vietas “Atelpa” izveide18.02.202147262.5023631.25EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiProjekta mērķis ir sniegt jaunu, inovatīvu lauku ekotūrisma-rekreācijas pakalpojumu labiekārtotā vietā pie Svētupes, tādējādi sekmējot SVVA Stratēģijas kopējo mērķi – piekrastes uzņēmējdarbības attīstību, un dažādojot SVVA teritorijā esošo tūrisma pakalpojuma klāstu. Projekta virsmērķis ir izveidot tādu pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību, lai sekmētu ekonomisko izaugsmi, radītu patstāvīgu darba vietu ilgtermiņā un mazinātu sezonalitāti SVAA teritorijā jūras ekonomikas nozarē. Pakalpojumu plānots piedāvāt gan novada, gan Latvijas iedzīvotājiem, gan ārvalstu viesiem.      
SIA Mežgravas.lv“Meke” attīstība 618.02.202126721.8013360.87EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiIeviest jaunus pakalpojumus viesu nama apmeklētājiem, līdz ar ko nodrošinot sniegto pakalpojumu un atpūtas iespēju dažādošanu, piesaistot vairāk tūristus t.sk. arī ziemā.      
SIA JŪRASDZEŅISpecializēta mazgabarīta pasažieru elektromobiļa iegāde tūristu apkalpošanas uzlabošanai03.02.202017660.0012362.00EJZF, 1.1.Rīcība -Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšanaProjekta mērķis ir iegādāties specializētu mazgabarītu četrvietīgu pasažieru elektromobili kempinga klientu apkalpošanai, tādā veidā mazinot sezonalitātes ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību, veicinot darbinieku produktivitāti un paaugstinot klientu apkalpošanas servisa kvalitāti.      
BDR “Mēs-sabiedrībai”Pūtēju orķestra “Enkurs” vēsturiskie mūzikas instrumenti.03.02.202013877.4912489.74EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiAtjaunot 50 gadus esošās mūzikas tradīcijas pilnā apmērā, kādas tās bija pūtēju orķestra “Enkurs” dibināšanas brīdī. Nepieciešams iegādāties pūtēju orķestrim “Enkurs” rīcībā neesošus un tehniski nolietotus mūzikas instrumentus. Fotogrāfijās no pūtēju orķestra “Enkurs” pirmsākumiem pagājušā gadsimta vidū ir redzami lietotie mūzikas instrumenti, no kuriem atsevišķi instrumenti netiek plaši lietoti, bet dotu iespēju atjaunot sākotnēji vēsturisko orķestra skanējumu. Tādējādi tiktu atjaunots Salacgrīvas novada vēsturiskais kultūras mantojums – pūtēju orķestris “Enkurs” tā sākotnējā izpildījuma versijā (sadaļa B 6.1).      
SIA Mežgravas.lv“Meke” attīstība 403.02.202056338.6028169.29EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiAttīstīt uzņēmuma saimniecisko darbību, kas atbilst mūsdienu prasībām, ES direktīvām un normatīvajiem aktiem. Sekmēt piekrastes, ar tūristu uzņemšanu un apkalpošanu, saimnieciskās darbības attīstību.       
APP Limbažu novada pašvaldībaVecās bākas placis03.02.2020141448.76127303.88EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiSaglabāt jūras kultūras mantojumu – Salacgrīvas ostas veco bāku, uzlabojot tās apkārtnē esošo infrastruktūru, padarot to pievilcīgu vietējiem iedzīvotājiem un viesiem      
SIA ZIVJU KIOSKSMobilās zivju pārstrādes virtuves iegāde un aprīkošana03.02.202026150.0018305.00EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiProjekta ietvaros tiks pielāgota piekabe, ar tās palīdzību būs iespējams mobili un efektīgi pārvietot iekārtas un tajā varēs kūpināt, grilēt, cept zivis, vārīt zivju zupu, kā arī piedāvāt šo produkciju patērētājiem, ievērojot noteiktās PVD normas.      
SIA Svētupes muižaMultifunkcionālā laukuma izveide, atjaunojot muižas centrālo laukumu03.02.202069094.9734547.48EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiAtjaunot Svētciemā esošās muižas kompleksa centrālo laukumu tā vēsturiskajās robežās starp ēkām, tādējādi sakārtojot kultūrvēsturisko vidi, lai nodrošinātu sabiedrībai pieeju muižas kompleksam, kā arī, radīt iespēju pavadīt laiku ekonomiski un sociāli aktīvā vidē, kas atbalsta mikro, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos, to dažādošanu un tūrisma attīstību teritorijā. Muižas laukums tiks veidots kā multifunkcionāls laukums, lai nodrošinātu dažādu sabiedrības interešu pasākumu rīkošanas iespējas.      
ZVJ Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas Rolanda Ķirša zvejnieka saimniecība “SALACAS ZIVTIŅA”Zivju pārstrādes līnijas ierīkošana27.01.202026680.0021344.00EJZF, 1.1.Rīcība -Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšanaLai būtu iespējams visu nozvejoto apjomu pārstrādāt un produkciju realizēt gan vietējā, gan eksporta tirgū, ZVS Salacas zivtiņa projekta mērķis ir izveidot pārtikas pārstrādes uzņēmumu, kas būtiski atšķirsies no patreizējā mājražotāja koncepcijas un kapacitātes. Pēc projekta īstenošanas, vismaz 70% paredzēts realizēt pārstrādājot.      
REL LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIELSALACAS DRAUDZEBaznīcas teritorijas labiekārtošana15.04.201950000.0045000.00EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiKultūrvēsturiskā mantojuma – Lielsalacas evanģēliski luteriskās draudzes baznīcas ēkas teritorijas labiekārtošana : mūra sētas atjaunošana, ēkas apmales izbūve, centrālās un sānu ieejas, kā arī represēto piemiņas vietas labiekārtošana      
BDR Sports Salacgrīvas novadamAutonomā teritorijas apgaismojuma un celiņu izbūve11.03.201950000.0045000.00EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiLabiekārtot parka teritoriju Krasta ielā, Salacgrīvā, izbūvējot gājēju celiņus un uzstādot autonomu teritorijas apgaismojumu
izmantojot atjaunojamo energoresursu (saule, vējš) enerģiju, tādā veidā veicinot MK noteikumu Nr. 605 minētā mērķa un SVVA
stratēģijā noteiktā mērķa sasniegšanu
      
BDR “Piekrastes attīstība”Piekrastes infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības nodrošināšanai.11.03.201949975.2744977.74EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiSabiedriskā labuma projketa mērķis ir veicot investīcijas būvniecībā veicināt un uzlabot vides resursu izmantošanu neradot papildus slogu videi no atpūtnieku pieplūduma vasaras sezonā Tūjas ciemā.      
REL LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIELSALACAS DRAUDZEBaznīcas ēkas energoefektivitātes uzlabošana11.03.201933421.2030079.08EJZF, 2.1 Rīcība .Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijāLielsalacas evanģēliski luteriskās draudzes baznīcas ēkas energoefektivitātes uzlabošana, paaugstinot ēkas siltumnoturību un mazinot ietekmi uz klimata pārmaiņām.      
APP Limbažu novada pašvaldībaKlimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā11.03.2019180132.99162119.69EJZF, 2.1 Rīcība .Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijāKlimata pārmaiņu mazināšana, veicot Salacgrīvas novada publisko ielu apgaismojuma energoietilpīgo daļu atjaunošanu      
Normunds BaumanisPamatlīdzekļu iegāde mājražošanai08.03.20192724.921362.45EJZF, 1.1.Rīcība -Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšanaProjekta mērķis ir sekmēt piekrastes uzņemējdarbības attīstību, dažādot produkcijas un pakalpojumu klāstu, veicināt ekonomisko izaugsmi un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, konkrēti – attīstot pretendenta mājražošanu, uzlabojot materiāltehnisko bāzi – panākot izaugsmi gan kvalitatīvi, radot lielāku pievienoto vērtību un inovatīvus produktus (jaunas receptes, uzlabots ražošanas process), gan kvantitatīvi (palielināt apgrozījumu vismaz par 10% no iepriekšējā gada apgrozījuma un par 30% no investīciju apjoma), mazināta sezonalitātes ietekme pretendenta piekrastes saimniecībā (labākas uzglabāšanas iespējas, plašākas pārstrādes iespējas), tādējādi dažādojot saimniecisko darbību.       
SIA EnissTūrisma moteļu izbūve14.03.201870468.8849328.22EJZF, 1.1.Rīcība – Ekonomikas izaugsmes veicināšana zivsaimniecības un citās jūras ekonomikas nozarēs to darbības dažādošanaPiesaistīt ārvalstu un vietējos tūristus piedāvājot iespēju atpūsties brīvā dabā, skatu torņa apmeklējums, nakšņošanu viesnīcā, ēdināšanas pakalpojumus, nepieciešamības gadījumā auto, moto un velotūristiem tehniskā centra pakalpojumus, kur tiks nodrošināta ari tehniskas apkope un remonts. Skatu tornī izveidots Geokečinga slēpnis GC7A6RQ Kuiviži view tower, kas rada iespēju veikt Geokečinga atzīmi.      
APP Limbažu novada pašvaldībaMultifunkcionālais Skultes centrs14.03.2018196502.98176852.68EJZF, 2.1 Rīcība .Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijāSekmēt uzņēmējdarbības veicināšanu Skultes pagastā un nodrošināt plašu pašvaldības pakalpojumu klāstu vienuviet, mazinot ietekmi uz vidi un klimatu pārmaiņām un uzlabojot vides resursu izmantošanu.      
SIA MUNDABITPeldošās saunas ar nakšņošanas iespējām22.02.201849900.0034930.00EJZF, 1.1.Rīcība – Ekonomikas izaugsmes veicināšana zivsaimniecības un citās jūras ekonomikas nozarēs to darbības dažādošanaProjekta mērķis ir piedāvāt peldošo saunu un atpūtas māju īres pakalpojumu Salacgrīvā. Plānots līdz 2018. gada beigām iegādāties speciāli veidotas peldošās saunas un atpūtas mājas ar nakšņošanas iespējām. Projekta mērķis ir pilveidot un paplašināt vietējās rīcības grupas (turpmāk – VRG) teritorijā tūrisma pakalpojumu klāstu, tādējādi palielinot tūrisma apmērus VRG teritorijā. Projekta papildus mērķis ir radīt videi draudzīgu un inovatīvu tūrisma infrastruktūru, kas savu vajadzību nodrošināšanai izmanto tikai atjaunojamos energoresursus (koksne, saules enerģija, vēja enerģija) un uzstādītās iekārtas darbojas pilnībā autonomi.      
REL LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIELSALACAS DRAUDZEBaznīcas ēkas atjaunošana 3.kārta -fasādes un piebūves jumta atjaunošana16.02.201748918.1744026.35EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiKultūrvēsturiskā mantojuma – Lielsalacas evanģēliski luteriskās draudzes baznīcas ēkas – vēsturiskā veidola (fasāde, piebūves jumts) atjaunošana      
APP Limbažu novada pašvaldībaKultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā23.01.2017200000.00180000.00EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiSaglabāt kultūrvēsturisko mantojumu Zvejnieku parkā, atjaunojot un uzlabojot parka vēsturisko infrastruktūru, kas piesaistītu parka apmeklētājus brīvā laika pavadīšanai      
APP Limbažu novada pašvaldība‘Jūriņ’ prasa smalku tīklu, dvēsel’ – skaistas tradīcijas”23.01.2017172846.49155561.84EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiUzlabojot Ainažu kultūras nama telpu tehnisko stāvokli, nodrošināt kultūras mantojuma nepārtrauktību un saglabāšanu, atbalstot un stimulējot radošu jaunrades procesu amatiermākslas kolektīvu darbībā, daudzveidīgu kultūras, izglītības un saturīgu atpūtas procesu pieejamību visu vecumu un interešu apmeklētājiem      
BDR Sports Salacgrīvas novadamSporta un atpūtas laukumu labiekārtošana11.01.201750000.0045000.00EJZF, 2.1 Rīcība .Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijāLabiekārtot atpūtas vietu Salacas upes krastā pie sporta un atpūtas laukumiem Krasta ielā 40A un 40B, izbūvējot celiņus un uzstādot teritorijas un laukumu apgaismojumu izmantojot saules enerģiju, tādā veidā veicinot MK noteikumu Nr.605 minētā mērķa un SVVA stratēģijā noteiktā mērķa sasniegšanu.      
APP Limbažu novada pašvaldībaSaules un vēja enerģija Salacgrīvas novada ielu apgaismojumā21.12.2016200000.00180000.00EJZF, 2.1 Rīcība .Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijāIzbūvēt publiskos ielu apgaismojuma tīklus Salacgrīvas novadā, izmantojot atjaunojamos dabas resursus un mazinot klimata pārmaiņas.      
REL LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIELSALACAS DRAUDZEBaznīcas ēkas atjaunošanas 1. kārta-vēsturiskā dakstiņu jumta atjaunošana16.06.201650000.0044999.99EJZF, 3.1. Rīcība – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībaiKultūrvēsturiskā mantojuma – Lielsalacas evanģēliski luteriskās draudzes baznīcas ēkas – vēsturiskā veidola atjaunošana      
SIA EnissSkatu torņa un stāvlaukuma izbūve pie Kuivižu identitātes zīmes15.06.201638572.8734715.58EJZF, 2.1 Rīcība .Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijāPopularizēt velotūrisma attīstību novadā, tādējādi sekmējot klimata pārmaiņu mazināšanu teritorijā.      
SIA Mežgravas.lvMekes viesnīcas labiekārtošana15.06.201618222.569111.28EJZF, 2.1 Rīcība .Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijāProjekta mērķis ir sekmēt vietējo dabas resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā. Izbūvējot bioloģiskās attīrīšanas iekārtas mazināt vides piesārņojumu tā saglabājot vides resursus. Artēziskais urbums nodrošinās racionālāku un drošāku vides resursu izmantošanu.