Izvēlne Aizvērt

Teritorija

Salacgrīvas novads izveidojies apvienojoties Ainažu, Liepupes un Salacgrīvas pašvaldībām.

Kopējais iedzīvotāju skaits:

Salacgrīvas novadā – 9482
Salacgrīvas pilsētā – 3386
Salacgrīvas lauku teritorijā – 2303
Ainažu pilsētā – 1043
Ainažu lauku teritorijā – 514
Liepupē – 2236

Kopējā novada teritorija – 637,6 km2

Salacgrīva – atrodas vietā, kur jūrā ietek viena no Latvijas krāšņākajām upēm – Salaca. Pilsētas tiesības ieguvusi 1928. gadā. Pilsētas ekonomisko attīstību nosaka osta, zvejnieki, zivju pārstrādes uzņēmumi, pakalpojumu sfēras uzņēmumi un zemnieku saimniecības. Salacgrīvas vārds cēlies no sena līvu vārda Salismunde izveidojies

Skulte – atrodas Limbažu novada dienvidu daļā. Tās teritorija 1,8 km garumā piekļaujas jūrai. Attālums no pagasta centra līdz Rīgai ir 56 km, līdz Limbažiem – 40 km. Pagasta teritoriju šķērso Aģes upe, kurā ietek Mazupīte un Toras upīte. Pagasta teritorijā atrodas valsts aizsargājamie dabas un kultūrvēsturiskie objekti: lielais Lauču dižakmens, Skultes pagasta evaņģēliski luteriskā baznīca.

Liepupe – Pagasts ir savdabīgs ar savu dabas ainavu, vēsturiskajām vietām un ievērojamiem novadniekiem, tā teritoriju šķērso starptautiskā trase VIA Baltica. Vidzemes akmeņainā pludmale ir iecienīta tūristu atpūtas vieta. Pasaulē ir tikai divi Minhauzena muzeji – viens Vācijā, Bodenverdenā, bet otrs – Liepupes pagasta Duntē. Pagasta teritorijā atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Liepupes muižas komplekss.

Pāle – atrodas vairāku ceļu krustpunktā. No šejienes var nokļūt uz Limbažiem, Salacgrīvu un Aloju. Pagastā ir 2 ciemati – Pāle un Ārciems, kā arī apdzīvotas vietas bijušo pusmuižu teritorijās – Drieliņi un Suceni jeb Būdele. Pa pagasta teritoriju tek līkumotā, gleznaino krastu ieskautā Svētupe un tās pieteka Pērļupīte, uz kuras uzpludināta ūdenskrātuve „Vētras”, kas bagāta ar zivīm un ir iecienīta vieta tūristu vidū. Pāles pamatskola (celta 1935. gadā) ir viens no izcilākajiem trīsdesmito gadu skolu celtniecības paraugiem.

Viļķene – atrodas Limbažu novada centrālajā daļā, uz ZR no rajona centra – Limbažiem. Attālums līdz Limbažiem – 15 km, Rīgai – 90 km, ostas pilsētai Salacgrīvai – 30 km. Pagastam ir 2 km gara robeža ar VIA Baltica. Pagasts robežojas ar Pāles, Katvaru, Limbažu pagastu pārvaldes teritorijā un Salacgrīvas novadu.

Ainaži – klusa Vidzemes jūrmalas mazpilsēta. Ainaži atrodas 113 km no Rīgas un savas teritorijas ziemeļu pusē cieši piekļaujas Igaunijai. Ainaži atrodas ļoti izdevīgā ceļu krustojumā – šeit krustojas automaģistrāle VIA BALTICA un autoceļš Ainaži – Valmiera, „Ziemeļu stīga”. Pilsētas nosaukums cēlies no lībiešu vārda „ainagi”- vientuļš. Ainažu vārds pirmoreiz minēts jau 1564. gadā, bet pilsētas nosaukums iegūts 1926. gadā. Ainažu vēsturē kopš pagājušā gadsimta vidus bijuši uzplaukuma periodi, kas saistījušies ar kuģu būvi, jūrskolu, ostu. Par dažādiem vēstures periodiem Ainažos stāsta ekspozīcijas Ainažu jūrskolas memoriālajā muzejā un Ainažu ugunsdzēsēju muzejā.

Kādreiz pie mazas upītes, purvainu mežu ieskauts jūras krastā atradās sens lībiešu zvejnieku ciems. Tas bija tik vientuļš, ka lībiešu zvejnieki savā valodā tā arī to nosauca – Ainagi ( Vientuļais). Vēlāk to sāka saukt arī par Ainažiem.

Pirmo reizi oficiālajos dokumentos Ainaži minēti jau 1564. gadā kā kroņa īpašums. Vēlāk tas nonāk Svētciema muižas pārvaldē.

1800. gadā Ainažu ciemu ar muižu (zemi) atdalīja no ieķīlātās Svētciema muižas un to ieguva Mazstraupes īpašnieku baronu Meiendorfu dzimta. Ap to laiku te jau bija četras klaušu mājas – „Dreimači”, „Pittaki”, „Pelmes” un „Sapati”. No 1848. gada Ainažu muiža kopā ar Vecsalacu piederēja kambarkungam baronam Aleksandram Meiendorfam.1854. gada 20. oktobrī viņš Ainažu muižu par 23000 rubļu pārdeva Maksimilianam fon Alderskronam, kurš savukārt muižu izrentējis Bavārijas mežkungam Aleksandram Volfam. Rentes līgumā, kas tika noslēgts 1856. gada 6. oktobrī uz 50 gadiem, noteikts, ka rentniekam Volfam jāuzlabo muižas darbība. Tā radās vēl virkne klaušu māju – „Indes”, „Baloži”, „Ramaņi”, „Menģeļi”, „Untes”, „Puriņi” un „Kaktiņi”, kā arī neliela koka muižas ēka. (Tā nodega 1944. gada septembrī, un tajā vietā parka ielā 1966. gadā uzcēla jauno Ainažu pamatskolu). Tātad rentniekam Volfam bija jāuzceļ krogs Pērnavas ceļa malā un stikla fabrika. To visu viņš arī paveica. Ar atļauju viņš uzcēla māju arī pats sev, kuru sauca par „Balto muižiņu”, un kur dzīvoja ar savu ģimeni. (Pēc II pasaules kara darbojās Ainažu pamatskola).1876. gadā Ainažus vairāksolīšanā par 60050 rubļiem savā īpašumā uz laiku ieguva grāfs Augusts Mellins.

Limbažu novads – senais un mainīgais

Limbažu novads atrodas Vidzemes ziemeļrietumos. To veido Limbažu pilsēta, kas ir novada centrs, un septiņi pagasti, kas lepojas ar dabas, nozīmīgām kultūrvēstures bagātībām un dabai draudzīgu saimniekošanu. Limbažu novadā dzīvo gandrīz 20 000 iedzīvotāju.

No Limbažu novada tris pagasti ietilps biedrības Jūrkante teritorijā un tie ir Pāle, Viļķene un Skulte.

Novada vēsture, tradīcijas, kultūra, dzīvesprieks un darbīgu cilvēku idejas satinušās triju krāsu kamolā – Limbažu novada simbolā.

Ne tikai Latvijā, bet pasaulē zināms starptautiskais teātra festivāls „Spēlesprieks”, kā arī starptautiskais akordeonistu festivāls. Limbažos kaldinātas medaļas Eiropas un pasaules mēroga sacensībās kanoe un smaiļošanā.

Šķetiniet nu šo raibo kamolu pa pavedienam, gūstot neaizmirstamu iespaidu par Limbažu novadu!