Izvēlne Aizvērt

Teritorija

Biedrības  teritorijas kopējā platība ir 1153 km2.  Tai ir gara Rīgas jūras līča piekraste  no Ainažiem līdz Zvejniekciemam, kas sastāda 61,9 km. Biedrības „Jūrkante” darbības teritorija aptver daļu no Limbažu novada pašvaldības teritorijas,  Ainažu pilsētu un Ainažu lauku teritoriju, Salacgrīvas pilsētu un Salacgrīvas pagastu  , kā arī četru  pagastu teritoriju, no kuriem lielākie ir Viļķenes pagasts un Liepupes pagasts , bet mazākie – Pāles pagasts un Skultes pagasts.