Izvēlne Aizvērt

Padome un valde

Biedrības “Jūrkante”  padome
(ievēlēta 2024. gada 22.martā)

Nr. p.k. Vārds Uzvārds Pārstāvētā iestāde, intereses Kontaktu informācija
1 Ģirts Ieleja Limbažu novada pašvaldība girts.ieleja@limbazunovads.lv
2. Justīne Borozdina Privātpersona/pārstāv jauniešu intereses justine.borozdina@limbazunovads.lv
3. Elīna Gertnere Privātpersona/pārstāv jauniešu intereses elinagertnere@inbox.lv
4. Jānis Auziņš BDR FK Kuivižu Spartaks/pārstāv zivsaimniecības intereses janis.auzinsh@gmail.com  
5. Inese Koluškina I.K. “J.A.N.K.I.”/pārstāv zivsaimniecības intereses inesekoluskina@inbox.lv
6. Mārcis Saklaurs SIA LARUM/pārstāv zivsaimniecības intereses marcis.saklaurs@gmail.com
7. Antra Sirmā  z/s “Kronīši”/pārstāv lauksaimniecības intereses antra_s@inbox.lv
8. Baiba Grūbe BDR Mežābele/pārstāv lauku sievietes baibaviiksna@inbox.lv
9. Gints Ronis SIA MEDAGAS/pārstāv uzņēmējdarbības intereses gints.ronis@inbox.lv
10, Jānis Kravalis BDR Salacgrīvas nēģi/pārstāv zivsaimniecības intereses janis.kravalis@llkc.lv
11. Jānis Runcis I.K. PĀRNESUMS/pārstāv zivsaimniecības intereses ru.jan@inbox.lv
12. Sarma Kacara Limbažu novada pašvaldība sarma.kacara@limbazunovads.lv
13. Gita Kārnupe Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs gita.karnupe@limbazunovads.lv
14. Aldis Kukurs SIA “Dilles un dilles”/pārstāv uzņēmējdarbības intereses aldis.kukurs@inbox.lv
15. Ilze Ozoliņa Liepupes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs ilze.ozolina@limbazunovads.lv

Biedrības “Jūrkante” darbības nolikums

Padomes priekšsēdētājs – Ģirts Ieleja
Padomes priekšsēdētāja vietniece – Baiba Grūbe

Valde
Valdes priekšsēdētāja (administratīvā vadītāja) – Dzintra Eizenberga   
Valdes locekle – Solvita Kukanovska