Izvēlne Aizvērt

Padome un valde

Biedrības “Jūrkante”  padome
(ievēlēta 2021. gada 28. septembrī)

Nr. p.k. Vārds Uzvārds Pārstāvētā iestāde, intereses Kontaktu informācija
1 Ģirts Ieleja Privātpersona girts.ieleja@limbazunovads.lv
2. Dace Kolesnikova Privātpersona kolesnikovadace@gmail.com
3. Elīna Lilenblate Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” elina.lilenblate@limbazunovads.lv
4. Artis Ārgalis Limbažu novada pašvaldība artis.argalis@limbazunovads.lv
5. Inese Koluškina I.K. “J.A.N.K.I.” inesekoluskina@inbox.lv
6. Egmārs Jubelis Makšķernieku klubs Salackrasts egmars.jubelis@gmail.com
7. Ilona Jēkabsone Ainažu pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs Ilona.jekabsone@limbazunovads.lv
8. Baiba Grūbe BDR Mežābele baibaviiksna@inbox.lv
9. Baiba Eglīte NVO Viļķene baiba.eglite@cesunovads.lv
10, Jānis Kravalis BDR Salacgrīvas nēģi janis.kravalis@llkc.lv
11. Jānis Runcis I.K. PĀRNESUMS ru.jan@inbox.lv
12. Lija Jokste ZS “VĪGANTI” lija.jokste@inbox.lv
13. Gita Kārnupe Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs gita.karnupe@limbazunovads.lv
14. Aldis Kukurs ZV “REŅGA” aldis.kukurs@inbox.lv
15. Ilze Ozoliņa Liepupes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs ilze.ozolina@limbazunovads.lv

Biedrības “Jūrkante” darbības nolikums

Padomes priekšsēdētājs – Ģirts Ieleja
Padomes priekšsēdētāja vietniece – Dace Kolesnikova

Valde
Valdes priekšsēdētāja (administratīvā vadītāja) – Dzintra Eizenberga   
Valdes locekle – Solvita Kukanovska