Izvēlne Aizvērt

Padome un valde

Biedrības “Jūrkante”  padome
(ievēlēta 2021. gada 28. septembrī)

Nr. p.k. Vārds Uzvārds Pārstāvētā iestāde, intereses Kontaktu informācija
1 Ģirts Ieleja Privātpersona Viļķene girts.ieleja@limbazunovads.lv
2. Dace Kolesnikova Privātpersona Skulte kolesnikovadace@gmail.com
3. Elīna Lilenblate Pašvaldība Salacgrīva elina.lilenblate@limbazunovads.lv
4. Artis Ārgalis Pašvaldība Skulte artis.argalis@limbazunovads.lv
5. Inese Koluškina I.K. “J.A.N.K.I.” zivsaimniecība inesekoluskina@inbox.lv
6. Egmārs Jubelis Makšķernieku klubs Salackrasts egmars.jubelis@gmail.com
7. Ilona Jēkabsone Ainažu pilsētas pārvalde – pašvaldība Ilona.jekabsone@limbazunovads.lv
8. Baiba Grūbe Lauku sievietes baibaviiksna@inbox.lv
9. Baiba Eglīte Pašvaldība Viļķene baiba.eglite@limbazi.lv
10, Jānis Kravalis Zvejniecība, Biedrība Salacgrīvas nēģi janis.kravalis@llkc.lv
11. Jānis Runcis I.K. Pārnesums – zivsaimniecība ru.jan@inbox.lv
12. Lija Jokste Zemnieku saimniecība “Vīganti” – lauksaimniecība lija.jokste@inbox.lv
13. Gita Kārnupe Pāles pagasta pārvalde – pašvaldība gita.karnupe@limbazunovads.lv
14.  Aldis Kukurs  Zv/s “Reņģa”  zivsaimniecība aldis.kukurs@inbox.lv
15. Ilze Ozoliņa Pašvaldība Liepupes pagasts ilze.ozolina@limbazunovads.lv

Biedrības “Jūrkante” darbības nolikums

Padomes priekšsēdētājs  – Ģirts Ieleja
Padomes priekšsēdētāja vietniece –Dace Kolesnikova

Valde
Valdes priekšsēdētāja (administratīvā vadītāja)  – Dzintra Eizenberga   
Valdes locekle  – Solvita Kukanovska