Izvēlne Aizvērt

Padome un valde

Biedrības “Jūrkante”  padome
(ievēlēta 2018. gada 13. aprīlī)

Nr. p.k. Vārds Uzvārds Pārstāvētā iestāde, intereses Kontaktu informācija
1. Dagnis Straubergs Salacgrīvas novada dome – pašvaldība dagnis.straubergs@salacgriva.lv
2. Ģirts Ieleja Limbažu novada pašvaldība – pašvaldība girts.ieleja@limbazi.lv
3. Mārcis Saklaurs SIA LARUM – zivsaimniecība marcis.saklaurs@gmail.com
4. Artis Ārgalis Skultes pagasta pārvalde- pašvaldība artis.argalis@limbazi.lv
5. Inese Koluškina I.K. “J.A.N.K.I.” zivsaimniecība inesekoluskina@inbox.lv
6. Dace Tauriņa NVO pārstāve dace.taurina76@inbox.lv
7. Ilona Jēkabsone Ainažu pilsētas pārvalde – pašvaldība Ilona.jekabsone@salacgriva.lv
8. Baiba Grūbe Lauku sievietes baibaviiksna@inbox.lv
9. Edžus Zvīnis SIA “E.Z.K.” -uzņēmējs e.zvinis@gmail.com
10. Viesturs Bērziņš  SIA “VMB Solutions” – uzņēmējs berzins.w@gmail.com
11. Jānis Runcis I.K. Pārnesums – zivsaimniecība ru.jan@inbox.lv
12. Lija Jokste Zemnieku saimniecība “Vīganti” – lauksaimniecība lija.jokste@inbox.lv
13. Gita Kārnupe Pāles pagasta pārvalde – pašvaldība gita.karnupe@limbazi.lv
14.  Aldis Kukurs  Zv/s “Reņģa”  zivsaimniecība aldis.kukurs@inbox.lv
15. Toms Bērziņš            Jaunietis toms_berzins@inbox.lv

Biedrības “Jūrkante” darbības nolikums

Padomes priekšsēdētājs  – Ģirts Ieleja
Padomes priekšsēdētāja vietniece – Ilona Jēkabsone

Valde
Valdes priekšsēdētāja (administratīvā vadītāja)  – Dzintra Eizenberga   
Valdes locekle  – Solvita Kukanovska