Izvēlne Aizvērt

Biedri

Par biedrības biedru var kļūt jebkura pilngadīga Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska un Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kura ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt biedrības mērķa sasniegšanu, kura atbalsta un apņemas ievērot biedrības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par biedrības biedru.

Lai fiziska persona kļūtu par biedrības biedru, biedrības PADOMEI ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums .

Lai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona kļūtu par biedrības biedru, tai biedrības PADOMEI jāiesniedz rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecība, pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu un jāaizpilda biedrības biedru reģistrācijas anketa. Pašvaldība papildus iesniedz padomes lēmumu par dalību biedrībā, apņemšanos maksāt iestāšanās un biedra naudu un pilnvaro personu, kas parasta iestāšanās protokolu