Izvēlne Aizvērt

Kategorija: Kārtu sludinājumi

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

Lasīt visu paziņojuma informāciju … Pievienotie dokumenti MK noteikumi Nr. 590  (PDF likumi) Projekta veidlapa ( 1_pielikums) Finanšu tabula C_sadaļa Pašnovērtējuma lapa Atbalsta pretendenta deklarācija Uzskaites…