Izvēlne Aizvērt

Biedrība “Jūrkante” izsludina EJZF 12.kārtu

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības „Jūrkante” paziņojums

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu   Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts

12. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks2022.gada 15. septembris līdz 15. oktobrim  
12.kārtai piešķirtais EJZF publiskais finansējums 305 305.54 EUR1.1Rīcība 50 000,00 EUR 2.1.Rīcība 205 305.54 EUR 3.1Rīcība 50 000,00 EUR
Projektu īstenošanas termiņšProjekta īstenošanas termiņš 30.septembris 2023.gads

12.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas ir 305 305.54 EUR

Sludinājums

Pašnovērtējuma veidlapa 1.1. un 2.1 rīcībai

Pašnovērtējuma lapa 3.1.rīcībai EJZF

C sadaļa pieteikums

MK noteikumi Nr.605

Iesakām izlasīt