Izvēlne Aizvērt

Izsludināta EJZF – 10.kārta Jūrkantes paziņojums

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības „Jūrkante” paziņojums

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts

10. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks2021.gada 01.novembris līdz 30.novembris
10.kārtai piešķirtais EJZF publiskais finansējums EUR 248 153,301.1. Rīcība 248 153,30 EUR
Projektu īstenošanas termiņšInfrastruktūras(būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu .

10.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas ir 248 153,30 EUR

Sludinājums_-_Jurkante_Zivis_10_kārta.doc

EJZF_publicitates_plaksne

Pašnovērtējuma_lapa-1-rīcibai-EJZF

Copy-of-C_sadaļa_pieteikums_43_02_groz

MK noteikumi Nr.605

Iesakām izlasīt