Izvēlne Aizvērt

Biedrība “Jūrkante” izsludina EJZF 11.kārtu

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības „Jūrkante” paziņojums

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu   Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts

11. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks2022.gada 01.jūlija – 2022.gada 01.augustam  
11.kārtai piešķirtais EJZF publiskais finansējums EUR 100 242,891.1. Rīcība 50 242,89 EUR 3.1.Rīcība 50 000,00 EUR
Projektu īstenošanas termiņšRealizācija projektiem- 2023. gads 1.jūnijs

11.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas ir 100 242,89 EUR

MK noteikumi Nr.605

Iesakām izlasīt