Izvēlne Aizvērt

Kategorija: Jaunumi

30. aprīli 2020. gada beidzas ELFLA_9. kārtas projektu vērtēšana biedrībā “Jūrkante”. 30. aprīli 2020. gada beidzas ELFLA_9. kārtas projektu vērtēšana biedrībā “Jūrkante”. Tagad projekti nosūtīti uz Ziemeļvidzemes lauksaimniecības pārvaldi tālākai vērtēšanai.

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA startēģiju”9.kārtas (01.03.2020.-01.04.2020.) projektu pieteikumu saraksts biedrībā JūrkanteRīcības 2.1. “Uzņēmējdarbības…