Izvēlne Aizvērt

Seminārs LIEPĀ A T C E L T S

Pārrunājot ar Projekta vadību par “Mājražošanas” semināra organizēšanu 20. – 21. oktobrī Liepā un Raunā, ņemot vērā COVID izsludinātos “apstākļus”, nolēmām semināru atcelt,

jo nevaram nodrošināt visu MK noteikto, semināra ietvaros organizējot ēdināšanu un izmitināšanu, ievērojot noteikto distanci,  ierobežojumus un visus drošības noteikumus.

Dalībnieki sabrauc no plašas teritorijas, atbildīgi pret to izturoties, semināru atceļam, ar nodomu to organizēt vēlāk.

Lēmuma pieņemšanu par semināra atcelšanu pastiprināja apstāklis, ka semināra organizēšanas teritorijā, Liepā ir “ieskrējis COVID”  – atbrauca ekskursijā ar N.Draudziņas ģimnāzijas skolotājiem….

Programma ir sagatavota, tā ir interesanta,  realizēsim citā laikā.

Paldies par atsaucību un reģistrēšanos!

Ar cieņu,

Daiga Rubene

Administratīvā vadītāja

Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”

Telefons: +371 29128813

Epasts: daiga.rubene@partneriba.lv

Adrese: Jāņa Poruka iela 8-317, Cēsis, LV-4101

www.partneriba.lv

Iesakām izlasīt