Izvēlne Aizvērt

BĒRNU VASARAS PIEDZĪVOJUMA “MAIZES CEĻŠ” ATSKAITE

PASĀKUMA MĒRĶIS: sniegt dalībniekiem zināšanas par maizes ceļu no grauda līdz patērētājam, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, kas dalībniekos raisa interesi. Dalībnieku iepazīstinašana ar tehnoloģiju pielietojumu mājražošanā, rosināšana konkurētspējīgu un radošu biznesa ideju vai produktu izstrādei.
MĒRĶAUDITORIJA: Bērni vecumā no 12-17 gadiem.
NORISES LAIKS: 2020. gada 27.-29. jūlijs
NORISES VIETA: Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
PROGRAMMA: pievienota pielikumā (1. pielikums)
Nometnes saturiskās informācijas pasniegšanai, tika izmantotas sekojošas mācību metodes:

  • Lekcijas interaktīvu prezentāciju formātā
  • Video prezentācijas
  • Komandas darbs, darbs pāros
  • LEGO robotikas nodarbības
  • Ekskursijas
    Tāpat tika rīkotas citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes (spēles, rotaļas, meistarklases), lai veicinātu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Vairākas no uzskaitītajām metodēm tika savstarpēji kombinētas, lai padarītu nometnes saturu vieglāk uztveramu bērniem.

Atskaiti kā mums gāja lejuplādēt šeit

Bilžu galerija pieejama šeit

Iesakām izlasīt