Izvēlne Aizvērt

Biedrība „Svētciema attīstības biedrība ” ar ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) LEADER programmas atbalstu ir īstenojusi projektu „Konferenču telpu izveide.” Svētciemā

Projekta ietvaros biedrība iegādājās projektoru, projektora ekrānu, galdus un krēslus, kas ļaus iespējas paplašināt vietējiem iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojuma klāstu.

Projekta kopējās izmaksas 3212.97 EUR no kuriem 10% ir Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums. Paldies Salacgrīvas novada domei par sniegto atbalstu projektu realizācijā.

Svētciema attīstības biedrība 

Iesakām izlasīt