Izvēlne Aizvērt

Apstiprināti biedrības “Jūrkante” stratēģijas grozījumi Nr.2

29.11.2017 Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja pieņēma lēmumu (Nr. 9.1-7e/10/2017) par biedrības “Jūrkante” iesniegtās attīstības stratēģijas ar grozījumiem Nr. 2 apstiprināšanu.

Grozījumi veikti galvenokārt attiecībā uz EJZF 1.rīcību, kas atbalsta uzņēmējdarbības  aktivitātes Ainažu un Salacgrīvas pilsētās, Liepupes, Skultes un Salacgrīvas pagastos. Grozījumu ietvaros veikta rīcības nosaukuma maiņa un nu rīcības ietvaros būs atbalstāma daudz plašāka uzņēmējdarbības attīstība. Ar grozīto stratēģiju pilnā versijā var iepazīties sadaļā “Stratēģija”.

Informējam, ka šobrīd saskaņošanā ir Sludinājuma teksts  EJZF 1.un 2.rīcībās izsludināšanai. Projektu pieteikumu iesniegšana plānojās no 22. janvāra līdz 22. februārim 2018 gādā.


Grozītās stratēģijas pilnā versija skatīt šeit…

Iesakām izlasīt