Izvēlne Aizvērt

Realizēts vēlviens LEADER projekts – skatu tornis Kuivižos.

Skatu tornis Kuivižos    Vietējie un garāmbraucēji noteikti ir pamanījuši Kuivižos, pie Krišupītes uzbūvēto vareno skatu torni. Lai uzzinātu ko sīkāk, tikos ar Ati un Ingrīdu Jirgensoniem no SIA “Eniss”.    “Uzbūvēts tornis, labiekārtots stāvlaukums, uzstādīti galdi un soli, ierīkots apgaismojums, uzcelta bioloģiskā tualete, kurā ūdens vietā izmanto kūdru,” stāsta Atis, “tagad veicam pēdējos dokumentu saskaņošanas darbus, tad objektu ierakstīsim Zemesgrāmatā un gaidīsim LAD (Lauku atbalsta dienesta)  pārbaudi, lai varētu nodot objektu ekspluatācijā un saņemtu projekta realizācijai piešķirto Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu”.      Kopējās projekta izmaksas ir 55 tūkstoši bez PVN, EJZF finansējums 34 715 euro.     Uzkāpjot no pamatīgajiem kokiem uzbūvētajā tornī, pārņem sirreāla sajūta – skatam paveras brīnišķīga ainava – jūra, mazās jahtas, osta, atpūtas komplekss “Kapteiņu osta”,  Kuivižu daudzdzīvokļu mājas un šoseja, viss kā uz delnas… liekas es neesmu Latvijā.     Vērojot ainavu Atis atceras “kādreiz bija kauns no Igaunijas iebraucot Latvijā, slikti ceļi, nesakopta apkārtne. Šobrīd šoseja no Salacgrīvas līdz Ainažiem izbūvēta ,līdz ar to ceļmalas sakoptas. Gribējās šo vietu padarīt acij tīkamu un mūsu pusē izveidot sakoptu un skaistu vietu, kur braucējiem apstāties, atpūsties, apēst savu pusdienu maizi un papriecāties par apkārtējo ainavu. Mēs taču paši veidojam vidi kurā dzīvot mums un mūsu bērniem. Zinām, ka arī velobraucēji te piestās, jo tepat blakus iet nesen izbūvētais veloceliņš.”     Patiesi vārdi, kurus Ingrīda papildina “esam sakopuši savu apkārtni, tā ir mūsu, mēs te dzīvojam.”    Par projekta realizācijas gaitu Atim ir savs stāsts. Ideju uz papīra un projektu viņš iesniedzis 2016.gada martā, papīru kārtošana un projekta rakstīšana ilga vairāk kā gadu. Torņa būvēšana uzsākta šī gada aprīļa beigās, jūlija vidū visi darbi bijuši pabeigti, arī laukuma labiekārtošana, tualetes celtniecība un atpūtas vietas iekārtošana. Tornis tāds pamatīgs –saarmēti pamati divu metru dziļumā, tad koka stabi, pie kuriem piestiprinātās cinkotās detaļas 1,8 metrus garas. Kārtīga un pamatīga būve, pati kore 16 metru augstumā no zemes, augšējais skatu laukums 11 metri virs zemes. Tagad atlikuši papīru kārtošanas darbi.     Atis ir ļoti apmierināts ar projektētāju firmas L4, būvnieku SIA ALANDMA” un Salacgrīvas novada būvvaldes darbu, bet pārsteigts par citu institūciju lēno darbošanos.      “Sākuma neticējām ka izdosies,” stāsta Atis, “bet, ar bijušo kolēģu atbalstu, izdevās gan, prieks mums un arī vietējie ir apmierināti, jo esam ne tikai uzbūvējuši torni un labiekārtojuši laukumu, bet arī sakopuši Krišupīti un tās krastus, atjaunojuši metāla tiltiņu pār to un esam vienojušies ar blakus zemes gabala īpašnieku, par tā teritorijas uzturēšanu kārtībā.”    Atis Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra darbiniecēm izteicis vēlmi uzstādīt laukumā pie torņa informatīvos stendus par Kuivižu zvejnieku dzīvi, sākot jau no Pētera I laikiem.      Arī nākotnes plāni Atim un Ingrīdai ir skaidri – ir projekts blakus esošās ēkas remontam, atjaunošanai un pārbūvei par kafejnīcu, bet vispirms ir jānodod ekspluatācijā šis objekts un jāsagaida piešķirtais finansējums.      Ilga Tiesnese  

Iesakām izlasīt