Izvēlne Aizvērt

Tuvojas atskaišu iesniegšanas gala termiņš par iepriekšējā periodā realizētajiem LEADER projektiem.

Atgādinu visiem LEADER projektu ieviesējiem, ka līdz 30.martam jāiesniedz atskaite par saimnieciskās darbības rādītājiem par pēdējo noslēgto gadu, t.i. 2016.

 Atskaites var iesniegt Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās  sistēmā,vai arī pie mums BDR “Jūrkante”, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033

Atskaites veidlapas: ELFLA projektiemEZF projektiem

Iesakām izlasīt