Izvēlne Aizvērt

Biedrība “Jūrkante” izsludina EJZAF 3.kārtu – “Ostas infrastruktūras sakārtošana”.

Biedrības “Jūrkante” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu

EJZAF pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (U31421).

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2024.gada 07.jūnija līdz 2024.gada 06.jūlijam

Kārtas kopējais finansējums: 2 030 102.45 EUR

Projektu īstenošanas teritorija: Biedrības “Jurkante” darbības teritorija

Projektu īstenošanas termiņš:

 

    1. Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: www.jurkante.lv; dzintra@jurkante.lv

Kontaktpersonas konsultācijām: Sandija Kauliņa– 22010977; Dzintra Eizenberga – Tālr. 29427095

Mērķis:

Zilā Ekonomika, kas veicinātu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību Biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā.

PROJEKTA PAŠVĒRTĒJUMS EJZAF 3.4.RĪCĪBA

Rīcības plāns

Sludinājums_3_kārta_Ostas infrastruktūras sakārtošana

EJZAF 3.4. RĪCĪBA

MK not. 579: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Iesakām izlasīt