Izvēlne Aizvērt

Turpinām semināru ciklu!

Individuālais tūrisms un tā specifika – seminārs KLĀTIENĒ UN ZOOM

Turpinot projekta “JŪRA VISU GADU – Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” semināru ciklu tūrismā iesaistītiem uzņēmējiem un tūrisma veicināšanā iesaistīto pašvaldību un citu organizāciju darbiniekiem Latvijas piejūras teritorijās, ar milzīgu prieku aicinām uz šī gada pirmo KLĀTIENES semināru 2021.gada 11.oktobrī atpūtas un pasākumu vietā “Ragaciema Skadiņi”. Šī semināra mērķis ir rosināt piekrastes teritoriju uzņēmēju (īpaši tūrisma uzņēmēju), tūrisma veicināšanā iesaistīto pašvaldību un citu organizāciju pārstāvju izpratni par individuālā tūrisma būtību, iespējām Latvijā un piedāvājumu veidošanas specifiku; uz praktisku piemēru pamata apskatīt individuālā tūrisma piedāvājumu iespējamos veidus un formas, pievilcīgu tūrisma objektu un galamērķu galvenās pazīmes mūsdienās; kā arī iepazīstināt ar jaunākajām tendencēm digitālo karšu lietošanā, kas ir būtiska individuālā tūrisma sastāvdaļa mūsdienās.

Seminārs “Individuālais tūrisms un tā specifika” norisināsies gan klātienē, gan paralēli Zoom vebināra formātā 11.10.2021. no 10:00 – 16:00, tādējādi ļaujot pieslēgties no jebkuras vietas tiem, kuri nevar (vai nedrīkt) būt ar mums kopā klātienē. Ņemot vērā valstī noteiktos drošībās pasākumus un ierobežojumus, dalība seminārā klātienē būs atļauta, uzrādot Covid-19 vakcinācijas sertifikātu (papīra formātā vai kā lejupielādētu un saglabātu dokumentu mobilajā ierīcē) vai izziņu par Covid-19 infekcijas pārslimošanu pēdējo 6 mēnešu laikā un personu apliecinošu dokumentu. Semināra laikā tiek nodrošināti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Semināra laikā diskutēsim par lietām, kas patīk individuālam/neatkarīgam ceļotājam, kādi var būt tūrisma piedāvājumu veidi un formas individuālam ceļotājam, kādas ir pievilcīgu tūrisma objektu un galamērķu galvenās pazīmes mūsdienās, kā ceļotāji atrod tūristu mītnes un tūrisma objektus, kādas publiskās digitālās karšu platformas, mobilās lietotnes/platformas varam izmantot tūrismā un atpūtā. Papildus tiksimies arī ar atpūtas un pasākuma vietas “Ragaciema SKADIŅI” saimnieci un dzirdēsim viņas stāstu par vietas izveides ideju, izaicinājumiem, vērtībām un panākumiem.
Semināra darba kārtība apskatāma šeit: https://tinyurl.com/ybrv9y83

Vebināru vadīs Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne, lektore un Tūrisma studiju virziena pasniedzēja Vidzemes Augstskolā, specializējoties tūrisma (jo sevišķi dabas tūrisma) ģeogrāfijā, problēmrisinājumu tūrisma sektorā meklēšanā un ieviešanā, vadījusi apvidus prakses ar tūrisma maršrutu izstrādi, individuālā tūrisma entuziaste, plaša pieredze GIS (ģeogrāfiskās informācijas sistēmu) un digitālo karšu izstrādē un lietošanā.

Seminārs ir bez maksas, taču pieteikšanās ir obligāta, aizpildot pieteikuma veidlapu šajā saitē: https://tinyurl.com/5duc2wmu

Apmācību pasākums tiek organizēts Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumā “Sadarbības pasākumi” projekta “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” (projekta nr. 20-00-F043.0442-000002). Blakus apmācību semināru ciklam projekta vadošais partneris biedrība “Jūras Zeme”, sadarbojoties ar 5 projekta partneriem, ieviesīs arī POP-UP tipa aktivitātes “Braucam Piedalīties!” katrā partnera teritorijā, kā arī digitālās komunikācijas kampaņu “Jūra Visu Gadu” visu projekta partneru piejūras teritorijās.

Kontakti papildus informācijai saistībā ar šo vebināru: www.juraszeme.lv, mob. 29443621, e-pasts: mrudzitegrike@gmail.com, vai arī tuvākajā partnerībā: “Jūras zeme”, “Partnerība laukiem un jūrai”, “Jūrkante”, “Talsu rajona partnerība”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, “Liepājas rajona partnerība”. Uz tikšanos!

Iesakām izlasīt