Izvēlne Aizvērt

Biedrība “Jūrkante” izsludina ELFLA 10.kārtu uz finansējumu, kas sastāda 149 240,43 eiro

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, visas konsultācijas telefoniski  – numurs 29427095  Dzintra.  

Projektu iesniegšana elektroniski no 25. oktobra līdz 25. novembrim 2020. gadā.  

Konsultācijas ik dienu iepriekš piesakoties Salacgrīvā, Rīgas ielā 2, II stāvā. Plānojas arī informatīvais seminārs oktobra beigās ar iepriekšējo pieteikšanos, lai būtu vismaz kvorums.

ELFLA publicitātes plāksne 10_k_liel_a3

C sadaļa 1.pielikums

Sludinājums Jūrkante 10.kārta ELFLA

Pašnovērtējuma lapa ELFLA uzņēmēji

Iesakām izlasīt