Izvēlne Aizvērt

Darbs biedrības Jūrkante birojā

Svarīgi !!!!! Esam sagatavojuši un iesnieguši Stratēģijas grozījumus Lauku atbalsta dienestā.  Un tas nozīmē, ka pēc Stratēģijas grozījumu apstiprināšanas, visticamāk uz 2019 gada janvāri tiks izsludinātas visas biedrības Jūrkante Ricības jau kā iepriekš. Grozījumos ir gan papildus finansējums, gan ari apvienotas ELFLA 1 rīcība ar 2.rīcība. Tās ir uzņēmējdarbības rīcības.

Esam sagatavojuši un iesnieguši 16. oktobrī divus projektus. Vienu Starp teritoriālā par 91 tūkstotis eiro kopā ar biedrībām no Braslas, Cēsīm un Smiltenes.  Projekta tēma – Mājražošanas jaunrade.  Un otru Starpvalstu. Šis projekts vērst uz tūrisma nozari kopā ar Gaujas partnerību, kā ari divām Poļu VRG un Horvātijas VRG.

Patreiz sagatavošanas stadija ir projekts EJZF Starpterirorijas kopā ar Sernikon’ par Piekrastes zvejniecības kultūras mantojuma digitalizāciju, mājas lapas izveidi. 

Iesakām izlasīt