Izvēlne Aizvērt

Jātnieku sporta klubs “Liepupes zirgi” īsteno LEADER projektu

Biedrība “Jātnieku sporta klubs “Liepupes zirgi”” (Salacgrīvas novads, Liepupe) šovasar ir veiksmīgi realizējusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Aprīkojuma iegāde aktīvai jāšanas sporta un harmoniskas atpūtas attīstībai Liepupes pagastā” (Nr. 17-09-AL22-A019.2201-000012).

Lasīt vairāk …

Iesakām izlasīt