Izvēlne Aizvērt

Biedrība “Ainaži”

Deju kolektīvs Randiņš, kas ir viena maza sastāvdaļā biedrība “Ainaži”  realizējis savu ieceri Lauku attīstības fonda – ELFLA apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcība “Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana”  projektu Tautas tērpu iegāde VPDK “Randiņš”. Šo projektu gatavoja paši dejotāji, tāpēc ari bija patiess prieks, ka projekts guva atbalstu  biedrības “Jūrkante” vērtētāju skatījumā un deju kolektīvs uz Latvijas 100 gadu lielajiem svētkiem varēja doties jaunajos tērpos. Projekta kopējās izmaksas 11388,62 eiro, no kuriem ES finansējums 10249,76. Paldies Salacgrīvas domei, par līdzfinansējumu 1138,86 eiro apmērā.

Projekta vadītāja Ingūna Krūmiņa 


Iesakām izlasīt