Izvēlne Aizvērt

Aicinām uz biedrības pilnsapulci š.g. 13.aprīlī, pulksten 13:00, Salacgrīvas kultūras namā

Sapulces darba kārtība: skatīt šeit …

Lai nodrošinātu lemttiesīgu sapulci, lūgums rast iespēju piedalīties šajā sapulcē, vai pilnvarot kādu, kam ir iespēja tajā piedalīties, sastādot rakstisku pilnvaru. 

Iesakām izlasīt