Izvēlne Aizvērt

Noslēgusies 5. kārta EJZF

22. februāri noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtāEiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”. Kur tika izsludinātas divas aktivitātes

EJZF 1.1 rīcība Ekonomiskās izaugsmes veicināšana zivsaimniecības un citās jūras ekonomikas nozarēs – to darbību dažādošana. Kārtā pieejamais publiskais finansējums – 222839.77 eiro 

Šajā rīcība varēja startēt uzņēmēji un kopprojektos ari pašvaldības, bet esat saņēmusi 8 projektus tikai no uzņēmējiem un fiziskajām personām. Visi iesniegtie projekti tiek motivēti kā inovatīvi projekti. Ir ļoti interesantas projektu idejas. Izņemot vienu projektu – “Dzīvo zivju uzglabāšanas cehs”, pārējie vērti uz piekrastes tūrisma attīstību, jeb kā Stratēģija rakstīts jūras ekonomikas nozares darbības dažādošana. Lai atbalstītu visus projektus nepieciešami būtu 304222.82 eiro. Līdz ar to ir skaidrs, ka vērtētājiem būs atkal kārtīgs darba lauks un kāds atkal būs neapmierināts. 

EJZF 2.1. rīcība   Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā. Kārtā pieejams publiskais finansējums 176852.68 eiro 

Šī kārta jau mums ir izsludināta trešo reizi un interese ir atkal liela. Lai projektu skaits nav liels, bet summa, lai apstiprinātu visus projektus būtu nepieciešama 433734.21 eiro, bet Jūrkantei pieejamā atbalsta summa ir 176852.68 eiro. Šeit var startēt pašvaldības par kopējo attiecināmo projekta summu līdz 200 tūkstošiem un šoreiz ari abas Jurkantes teritorijas pašvaldības ir iesniegušas pa projektam. 

Jūrkantes vērtētāji, projektus izvērtēs divās kārtās 1. kārta kopā iepazīstoties un izrunājot detaļās, lai vienotos par to, ka visi izpratuši pareizi uzrakstīto un lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi, ka viens nav redzējis, ka projektā būs jauna darba, otrs to nav pamanījis, kā ari citas lietas. Otrā tikšanās jau tad, kad katrs vērtētājs iesniedz savu individuālo vērtējumu, no kā tad veidojas vidējais vērtējums, kas nevar būt zemāks par 8 punktiem, lai projekts atbilstu Stratēģisko mērķu izvirzītajām prasībām. 

Projektu sarakstus mājas lapā ievietosim pēc biedrības valdes sēdes lēmuma – izvērtēšanas. 

Iesakām izlasīt