Izvēlne Aizvērt

Biedrības „Jūrkante” paziņojums: Izsludināta 5. kārta EJZF

Izsludināta 5. kārta EJZF

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Lasīt pilnu paziņojuma tekstu …

Pievienotie dokumenti:
– Ministru Kabineta noteikumi Nr.605
– Projekta pieteikuma veidlapa
– Atbalsta pretendenta deklarācija
– De minimis veidlapa
– Apdzīvotās vietas apzināšanas veidlapa
– Rīcības plāns
– Pašnovērtējuma veidllapa
– Finanšu tabulas

Iesakām izlasīt