Izvēlne Aizvērt

LEADER atklātā konkursa 4. kārtas projektu rezultāti.

 LEADER atklātā konkursa ceturtās kārtas projektu rezultāti

Ir noslēgusies biedrība “Jūrkante” atklāta konkursa ceturtās kārtas projektu iesniegumu vērtēšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”.     

Projektu rindojums pēc saņemtajiem punktiem pieejams šeit: EJZF 4.kārtas rezultāti  

14.februārī projektu pieteikumi tālākai vērtēšanai ir iesniegti  Lauku atbalsta dienestā (vērtēšana līdz 3 mēnešiem)

Iesakām izlasīt