Izvēlne Aizvērt

LEADER atklātā konkursa 3. kārtas projektu rezultāti.

LEADER atklātā konkursa trešās kārtas projektu rezulāti

Ir noslēgusies biedrība “Jūrkante” atklāta konkursa trešās kārtas projektu iesniegumu vērtēšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”. 

Projektu rindojums pēc saņemtajiem punktiem pieejams šeit: EJZF projektu rindojums.

11.janvārī projektu pieteikumi tālākai vērtēšanai ir iesniegti  Lauku atbalsta dienestā (vērtēšana līdz 3 mēnešiem)

Iesakām izlasīt