Izvēlne Aizvērt

“Biedrība “Jūrkante” 2014 – 2020″ sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija

25.02.2016. Zemkopības ministrija ar lēmumu nr. 9.1.-7/20/2016 apstiprināja Biedrības “Jūrkante” izstrādāto Sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju. ELFLA LEADER programmā pieejamais finansējums līdz 2018. gadam 769 161,00 EUR un EJZF programmā pieejamais finansējums līdz 2018. gadam 1 114 198,85 EUR. Jau martā plānojam sludināt pirmo projektu pieteikumu kārtu. Sekojiet līdz informācijai un apmeklējiet plānotos seminārus!


SVVA stratēģija: Biedrības “Jūrkante” stratēģija

Iesakām izlasīt