Izvēlne Aizvērt

Projektu pieteikumu veidlapas, ministru kabinetu noteikumi un cita saistošā informācija potenciālajiem projektu iesniedzējiem


Projekta iesnieguma veidlapa: uzņēmējdarbības projektiem

Projekta iesnieguma veidlapa: sabiedriskas nozīmes projektiem

Proejkta iesnieguma veidlapa: EJZF projektiem

Ministru kabineta noteikumi Nr.590: ELFLA projektiem

Ministru kabineta noteikumi Nr.605: EJZF projektiem

Atbalsta pretendenta deklarācija

Biedrības “Jūrkante” rīcībām ELFLA 3, ELFLA 4 un EJZF 3 nepieciešams apliecinājums par apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Aptaujā jāpiedalās vismaz 5% iedzīvotāju  no projekta realizācijas vietas. Paraugs pieejam šeit:veidlapa

Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ir publicēts projekta iesnieguma aizpildīšanas paraugs. Projektu pieteicējus aicinām iepazīties ar šo materiālu kvalitatīvākai projektu sagatavošanai.  

Paraugs projektu iesniegumu izpildīšanai ELFLA aktivitātēs. (Skat.sadaļā “Rokasgrāmatas“)

Paraugs projektu iesniegumu izpildīšanai EJZF aktivitātēs.  (Skat.sadaļā “Rokasgrāmatas”)

Elektroniskās pieteikšanās sistēmas  (EPS) lietošanas instrukcija projekta iesniedzējiem

Iesakām izlasīt