Izvēlne Aizvērt

Tuvojas atskaišu iesniegšanas gala termiņš par iepriekšējā periodā realizētajiem LEADER projektiem.

Atgādinu visiem LEADER projektu ieviesējiem, ka līdz 30.martam jāiesniedz atskaite par saimnieciskās darbības rādītājiem par pēdējo noslēgto gadu, t.i. 2015.

 Atskaites var iesniegt arī Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās  sistēmā,vai arī mums BDR “Jūrkante”, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033

Atskaites veidlapas:

ELFLA projektiem 

EZF projektiem

Iesakām izlasīt