Izvēlne Aizvērt

Semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem “ES LEADER pieejas finansējuma saņemšanas iespējas 2016.-2020.gadā”

Semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem “ES LEADER pieejas finansējuma saņemšanas iespējas 2016.-2020.gadā”

BDR “Jūrkante”  potenciālajiem projektu iesniedzējiem organizē informatīvus seminārus

“ES LEADER pieejas finansējuma saņemšanas iespējas 2016.-2020.gadā”

Semināri notiks: 

 •  30.marts plkst. 13.00, Liepupes pagasta pārvaldē;
 • 4.aprīlī plkst.10.00, Viļķenes pagasta pārvaldē;
 • 6.aprīlī plkst.10.00, Salacgrīvas kultūras namā;
 • 7.aprīlī plkst.10.00, Skultes kultūras integrācijas centrā;
 • 13.aprīlī plkst.14.00, Pāles kultūras namā.
  Seminārā interesenti tiks informēti par :
 • partnerības teritorijas attīstības stratēģijā paredzētajām atbalstāmajām rīcībām un finansējuma saņemšanas nosacījumiem no ELFLA un EJZF;
 • plānotajiem projektu iesniegšanas termiņiem;
 • būvniecības veikšanas kārtību ES projektos ;
 • citām aktualitātēm un interesējošiem jautājumiem 
  Semināru aicinām apmeklēt biedrības, uzņēmumus, tai skaitā zivsaimniecības, tūrisma, mājražošanas, amatniecības un citus ar nelauksaimniecisko darbību saistītus uzņēmumus, fiziskas personas, kuras plāno uzsākt uzņēmējdarbību.- Atgādinām, ka caur stratēģiju  atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai (ELFLA 1. un 2.rīcības) atbalstu var saņemt uzņēmumi, kuru apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā nepārsniedz 70 000 EUR. Šis ierobežojums neattiecas uz projektiem, kurus plānots iesniegt Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcībās.
  Ar stratēģiju iespējams iepazīties Biedrības “Jūrkante” mājas lapā www.jurkante.lv

Iesakām izlasīt