Izvēlne Aizvērt

Projektu iesniedzējiem

Lai projektu iesniedzēji varētu labāk sagatavoties pieteikuma aizpildīšanai, aicinam iepazīties ar jau apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem:

MK noteikumi Nr.590 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pieteikumu sagatavošana šeit:

MK noteikumi Nr.605 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pieteikumu sagatavošanai šeit:

Iesakām izlasīt