Izvēlne Aizvērt

Biedrības “Jūrkante” uzsāk sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sabiedrisko apspriešanu (20.10-26.10)

 Stratēģija izstrādātā, lai piešķirtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu vietējās ekonomiskas attīstībai un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai.

Stratēģijas projekts atrodam šeit:

Apspriešanas periodā aicinām iesniegt viedokļus par dokumentu, aizpildot noteiktas formas priekšlikumu veidlapu, kas atrodama šeit:

Apspriešanas periods ir noteikts no 20.10.2015 – 26.10.2015 

Stratēģijas publiskā apspriešana 23.10.2015 Salacgrīvas kultūras nama foajē telpā.

Iesakām izlasīt