Izvēlne Aizvērt

Biedrība “Jūrkante” aktīvi strādā pie LEADER 2014-2020 vietējās attīstības stratēģijas izstrādes.

Biedrība “Jūrkante” aktīvi strādā pie LEADER 2014-2020 vietējās attīstības stratēģijas izstrādes. 

 Stratēģija tiek izstrādāta pamatojoties uz apkopoto informāciju, kas iegūta veicot pētījumu 2014 gada un pēc iedzīvotāju sanāksmēm biedrības, kā arī darba grupas, kā arī izmantojot pētījuma „Biedrības „Jūrkante ” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas izvērtējums, priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai” rezultātus. 

 Stratēģijas ieviešana paredzēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  līdzekļiem un Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda līdzekļu apgūšanai.

Indikatīvais biedrībai “Jūrkantes” (vietējā rīcības grupa – VRG) piešķirtais ELFLA finansējums, kurš būs pieejams stratēģijas apstiprināšanas gadījumā līdz 2019.gadam:  EUR 769.161, 00 un EJZF  1 114 198.85 eiro

Informācijas avots: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/finansejuma-sadalijums-starp-vrg/

Piešķirtais finansējums sadalās:

  1) līdz 20 % no kopsummas (~  līdz EUR 157000.00) VRG darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai (pētījumi, publicitātes pasākumi, apmācības, semināri u.tml.);

 2) vismaz 85% no kopsummas- stratēģijā iekļauto aktivitāšu īstenošanai ~EUR 769 161.00 no kuras vismaz 50% ir jānovirza uzņēmējdarbības projektiem  no ELFLA

3) vismaz 85 % no EJZF  1114 198.85 eiro  jāapgūst līdz 2019 gadam

Iesakām izlasīt