Izvēlne Aizvērt

Biedrības pilnsapulce

22.martā Svētciema Saieta namā notika biedrības “Jūrkante” pilnsapulce, tās darba kārtībā 2023.gada saturiskais un finanšu pārskats, revidenta ziņojums un gada pārskata apstiprināšana, kā arī biedrības padomes vēlēšanās un Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākās ekspertes Ineses Mjadeļecas stāstījums par zilo ekonomiku, kas veicinātu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību.

Atklājot pilnsapulci, biedrības “Jūrkante” valdes priekšsēdētāja Dzintra Eizenberga informēja ka pasākumam reģistrējušies 43 no 68 biedrības biedriem un pilnsapulce ir lemt un lēmumus pieņemt spējīga.

Pilnsapulces dalībnieki par sapulces vadītāju ievēlēja Dzintru Eizenbergu, par protokolisti Sandiju Kauliņu un balsu skaitīšanas komisijā Ievu Alpu – Eizenbergu, Ilgu Tiesnesi un Gunti Bergu.

Prezentējot biedrības 2023.gada saturisko un finanšu pārskatu, valdes priekšsēdētāja Dz. Eizenberga sniedza ziņas par biedru skaitu un izmaiņām, darbības teritoriju un Eiropas Savienības fondu apguvi.

Biedrības “Jūrkante” teritorijā ir noslēgusies 2015. – 2022. perioda Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) apguve.

Šajā periodā piešķirtais ELFLA finansējums bija 1 215 315,51 euro, savukārt EJZF finansējums 2 885 275,71 euro. Kopējais abu fondu neapgūtais finansējums – 360 515,20 euro.

Laika periodā no 2015. – 2022.gadam izsludinātas 13 ELFLA kārtas un iesniegti 200 projekti. No tiem īstenoti 63. Savukārt EJZF fondā izsludinātas 12 kārtas, iesniegti 160 projekti, no kuriem īstenoti 46. Dz. Eizenberga uzskata, ka zemais īstenoto projektu skaits skaidrojams ar ļoti ilgo iesniegto projektu vērtēšanas laiku Lauku atbalsta dienestā un to, ka ļoti pieaugušas projektu izmaksas un iesniedzēji atsakās no projekta īstenošanas.

Pagājušajā gadā liels darbs ieguldīts izstrādājot biedrības “Jūrkante” stratēģiju 2023.- 2027.gadam.

2023.-2027.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas stratēģijas īstenošanai piesaistīts ELFLA finansējums 789 743.86 euro, tā divi mērķi – uz vietējiem resursiem un zināšanām balstīta ilgtspējīgas ekonomikas attīstība – 394 871.93 eiro un vietu attīstības iniciatīvas un vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana 394 871.93 eiru.

Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda EJZAF, (iepriekš Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds EJZF) piesaistītais finansējums – 4 451 973.41 eiro, tā mērķis zilā ekonomika, kas veicinātu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā. 2 030 102.45 euro no šī finansējuma ir ostu nauda.

Valdes priekšsēdētāja informēja arī par atskaites periodā īstenotājām aktivitātēm: tikšanās ar iedzīvotājiem, diskusijām, pieredzes apmaiņas braucieniem un stratēģijas izstrādes procesu.

Pilnsapulces dalībnieki vienbalsīgi atbalstīja biedrības 2023.gada pārskatu un revidenta ziņojumu.

Dz. Eizenberga runāja arī par šī brīža aktivitātēm biedrībā, ir izsludinātas ELFLA un EJZAF projektu kārtas un maijā tiks izsludināta vēl viena.

Biedrības “Jūrkante” padomes priekšsēdētājs Ģirts Ieleja pateicās padomes locekļiem un biedriem par sadarbību un uzticību iepriekšējā padomē “mēs esam kopā no 2021.gada septembra, esam tikušies 20 padomes sēdēs, esam strādājuši klātienē, attālināti un hibrīd režīmā. Veicām savu darbu sabiedriskā kārtā un atalgojumu nesaņēmām, paldies kolēģiem, mums “nenorāvās” neviena padomes sēde, vienmēr bijām lemtspējīgi. Paldies par stratēģijas izstrādi un veiksmi jaunajai padomei.”

Nākamais pilnsapulces darba kārtības punkts bija jaunas padomes vēlēšanas. Saskaņā ar biedrības statūtiem, padomē ir jāievēl 15 publisko, privāto un sociālekonomisko interešu pārstāvji. Biedrības padomē jābūt pašvaldības pārstāvjiem, lauksaimniekiem, uzņēmējiem, lauku sievietēm, jauniešiem un zivsaimniecības pārstāvjiem.

Pilnsapulces dalībnieki izvirzīja kandidātus biedrības padomei un pēc balsošanas klātesošie ar aplausiem sveica jaunievēlēto padomi. Biedrības “Jūrkante” padomē ievēlēti: Ģirts Ieleja, Gita Kārnupe, Ilze Ozoliņa, Sarma Kacara, Justīne Borozdina, Aldis Kukurs, Inese Koluškina, Jānis Kravalis, Jānis Runcis, Baiba Grūbe, Gints Ronis, Elīna Gertnere, Jānis Auziņš, Antra Sirmā un Mārcis Saklaurs.

Brīdi pēc pilnsapulces notika pirmā jaunievēlētās biedrības “Jūrkante” padomes sēde un par padomes priekšsēdētaju ievēlēts Ģirts Ieleja, par vietnieci Baiba Grūbe.

Raksta autore: I.Tiesnese (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja)

Iesakām izlasīt

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *