Izvēlne Aizvērt

Nākamgad izmaiņas SIA ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu

Ņemot vērā 2020.gada nogalē pieņemtās izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, sākot ar 2022.gada 1.janvāri tās sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), kam šobrīd ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss, to zaudēs un automātiski kļūs par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājām.

Tas nozīmē, ka, sākot no 2022. gada 1.janvāra, šīm SIA būs jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), bet līdz 2022. gada 5.janvārim VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz ziņas par darba ņēmēju – mikrouzņēmuma īpašnieku –, norādot mikrouzņēmuma darba ņēmēja statusa zaudēšanu ar 2021.gada 31.decembri (ziņu kods 25).
Savukārt, ja SIA valdes loceklim ir noteikta atlīdzība un par viņu ir veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas , tad EDS jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem, norādot ziņu kodu 11 – darba ņēmēja statusa iegūšana.
Ziņas par darba ņēmējiem jāiesniedz elektroniski, VID EDS, sadaļā “Dokumenti/Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti”.
Pēc 2022.gada 1.janvāra mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā bez izmaiņām varēs turpināt darboties, ja nav reģistrēts kā PVN maksātājs:

  • individuālais komersants,
  • individuālais uzņēmums,
  • zemnieka vai zvejnieka saimniecība,
  • fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs.
    Ar informāciju par nodokļu maksāšanu SIA statusā aicinām iepazīties VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem”.
    UIN maksā neatkarīgi no gada laikā gūto ienākumu apmēra – tikai tad, ja SIA sadalīs peļņu dividendēs vai tām pielīdzinātās izmaksās, veiks ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, veiks palielinātus procentu maksājumus, sniegs aizdevumus saistītām personām u.tml. Uzņēmumu ienākuma nodokli maksā pēc 20% likmes no nodokļa bāzes, kuru veido sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa. Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju aizpilda un nodokli maksā tajā mēnesi, kurā veidojas nodokļa bāze. Vairāk informācijas VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi/ Uzņēmumu ienākuma nodoklis”.

Aktuālā informācija par izmaiņām nodokļu jomā 2021. gadā pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļu izmaiņas 2021/Esmu MUN maksātājs”. Tajā pieejami arī visu līdzšinējo VID semināru videoieraksti, prezentācijas un atbildes uz semināru laikā uzdotajiem jautājumiem.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 67122670
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv

[1] Darba ņēmējs ir komercsabiedrības valdes loceklis, ja atlīdzība ir faktiski noteikta, kā arī kapitālsabiedrības valdes loceklis, ja kapitālsabiedrībai taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums ir lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5, un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Iesakām izlasīt