Izvēlne Aizvērt

Ceļā uz viedumu piekrastē

Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” sadarbībā ar piecām zivsaimniecības vietējām rīcības grupām Latvijā un vienu Somijā 2021. gada februārī uzsāka īstenot jaunu starptautisku sadarbības projektu “Ceļā uz viedumu piekrastēs”, kas veicina viedo ciemu koncepta ieviešanu un attīstību.
Šajā sadarbības projektā piedalās arī vietējās rīcības grupas “Jūrkante” teritorijā esošie Ainaži.
Pirmā ainažnieku iepazīšanās ar viedo ciemu projektu notika 14.jūnijā, kopā ar projekta vadītāju Ievu Vītolu – Deusu, SVID moderatori Inesi Šubēvicu un SIA Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra speciālisti Zandu Dimanti. Nākamā tikšanās bija 30.jūlijā, kad SVID analīzē noskaidroja Ainažu stiprās un vājās puses, apzināja vajadzības un lika pamatus jaunām idejām.
Savukārt, 14. oktobrī, ievērojot visus tā brīža noteiktos ierobežojumus, Ainažos, viesnīcas Helmi zālē, notika viedā ciema IDEATORS, jeb ideju maratons. Kopā ar projekta moderatoriem: Vitu Brakovsku un Ināru Stalidzāni, ainažnieki domāja, diskutēja, meklēja, izstrādāja un prezentēja žūrijai savu viedo risinājumu Ainažu vajadzībām. Vienas, žūrijas prāt, labākās idejas īstenošana tika finansiāli atbalstīta.
Darbs, jeb ideju ģenerēšana un izstrāde 14.oktobrī notika vairākās kārtās. Vispirms darba grupas, moderatoru vadībā, attīstīja un pārējiem pastāstīja savu ideju īsās versijas, no kurām tālāk, katra grupa izvēlējās vienu un pie tās koncepta strādāja pamatīgāk, lai pēcpusdienā to varētu prezentēt žūrijai. No sešām, pašu iniciētām idejām, tālākai attīstīšanai darba grupas izvēlējās trīs un pēc kārtīga darba, prezentēja tās žūrijai.
Pirmās grupas projektu “Māja runā” prezentēja Marika Jansone un Ilona Jēkabsone. Viņu ideja: pie vēsturiskajām mājām Ainažos izvietot informatīvās zīmes par šo ēku vēsturi. Informāciju plānots iegūt jauniešu un senioru kopīgās sarunās, uzklausot, ierakstot un digitalizējot viņu stāstījumu. Prezentējot savu ideju, Marika sacīja: “doma Ainažu, īpaši Valdemāra ielas, vēsturisko objektu izveidi bija jau sen un viedo ciemu projekts ir kā pamudinājums to darīt, jo Ainažos katrai mājai ir savs, īpašais stāsts. Svarīgi būtu tos saglabāt, turpināt un stāstīt citiem.”
Ideju “53.kuģis” atrādīja Bruno Veide, vīrs, kura saknes cieši saistītas ar Ainažiem un to vēsturi. Bruno nāk no senas kuģu būvētāju dzimtas, kura 1865.gadā iegādājoties te īpašumus sāka dzīvot. Ainažos savulaik kuģus būvējušas divas dzimtas: Miķelsoni un Veides, kopā uzbūvējot 52 buriniekus. Bruno ir pārliecināts “ja senči varēja uzbūvēt 52 ,kāpēc lai viņš nevarētu vienu? Tas nebūtu jūrā braucamais kuģis, bet gan kuģis – māja: vides objekts, muzejs, kā tradīciju turpinājums, jeb kultūrvēsturiskais mantojums.” Bruno saprot, ka projekts realizējams vairākos etapos, bet ar kaut ko ir jāsāk. Pirmajā kārtā pretī laukumam pie Ziemeļu mola iecerēts izbūvēt informatīvo stendu par ieceri “53.kuģis” un kuģu būves vēsturi Ainažos. Ziemeļu mols ir iecienīta tūristu un vietējo apskates un pastaigu vieta un šāds vides objekts te būtu iederīgs. Nākamā kārtā būtu kuģa – mājas, jeb muzeja un kafejnīcas projektēšana un būvniecība, bet tam finansējums plānots meklēt citos projektos.
Projekts ir liels un ilgtermiņa, šobrīd ir jāsper pirmie soļi – jārada informatīvā bāze, tas būtu stends konkrētajā adresē. Stendam, informācija savākšanai, arhitekta piesaistei un vizualizācijai naudas pietiks, pārliecināts ir Bruno Veide.
Savu ideju par vides objektu Ainažos prezentēja Madara Oga – Timofejeva un Ineta Cīrule. Madara, stāstot par savu ieceri, uzsvēra “mūsu projekts ir vides objekts Ainažos – meža, jeb vārnu parka saimniece Vārna. Mums pilsētā nav spilgta, vizuāli piesaistoša vides objekta, pie kura nofotografēties un kas nestu Ainažu vārdu plašumā.” Savukārt Ineta papildināja “Ainažos ir pašvaldības meža parks, ļoti skaista sakopta teritorija, tautā saukts vārnu parks, mums radās doma šim parkam vajag saimnieci, un tā varētu būt vārna, ļoti gudrs un skaists putns. Tā ir mūsu ideja, bet mēs gribētu zināt arī kopienas viedokli, tāpēc mēs gribētu rīkot aptauju – digitālajos informācijas rīkos un iesaistot dažādas iedzīvotāju grupas.” Mēs gribētu lai tā ir vārna, bet noteikti respektēsim iedzīvotāju viedokli. Vizuālo risinājumu mēs meklētu izsludinot metu konkursu, parku turpinātu sakopt, organizējot talku. Finansējumu savas idejas īstenošanai mēs meklētu piesaistot sponsorus un aicinātu ainažniekus ziedot, kā arī rīkotu labdarības koncertu. Gribam lai vides objekts ir liels, patstāvīgs un atmiņā paliekošs, tumšajā laikā izgaismots, tāds pie kura var fotografēties.
Ainažnieku idejas vērtēja žūrija – Baiba Grūbe – biedrības “Jūrkantes” valdes locekle, Ieva Alpa – Eizenberga – zemnieku saimniecības Robežnieki vadītāja un Salacgrīvas administrācijas Informācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese. Žūrijas viedokli pauda Ieva Alpa – Eizenberga: “visas trīs idejas ir ļoti labas un īstenojamas. Izsakām atzinību par projekta nosaukumu “53.kuģis”. Prātā paliekošs un ar to jāstrādā kā ar biznesa zīmolu. Idejas autoriem iesakām to pieteikt biedrības “Jūrkante” izsludināto projektu konkursam. Mums ir skaidrs kā var īstenot ideju “Mājas runā”, bet varbūt iesākumā, to nosaukt – Valdemāra ielas stāsti. Ļoti patīk ideja par Vārnu parku, tā sadarbojoties ar pašvaldības ainavu arhitekti, iedzīvotājiem un vietējiem uzņēmējiem noteikti īstenojama.”
Šajā konkursā par labāko žūrija atzina projektu “Māja runā”. Ideja ir ilgtspējīga un iesaista kopienas dažāda vecuma iedzīvotājus. Lai tas izdotos kvalitatīvāks žūrija ieteica piesaistīt finansējumu no projektu konkursa “Iedzīvotāji veido vidi”.
Jau pēc ideju apspriešanas un labākās nominēšanas, par ainažnieku projektiem Vita Brakovska sacīja “paldies ka bijāt tik radoši, man ļoti patīk jūsu idejas, jo tās ir ļoti piederīgas Ainažiem.”
Projekta īstenošanai laika ir maz un piešķirtais finansējums 6500 euro nav liela summa, bet tā noteikti rosinās un mudinās ainažniekus jauniem projektiem un iecerēm. Projekts norisinās līdz 2022. gada 30. septembrim.
Viedo ciemu kustība ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā kļūst aizvien populārāka. Jēdziens “vieds” vienkāršā veidā nozīmē spēju izmantot jebkurus pieejamos resursus, domāt “ārpus rāmjiem” un savstarpēji sadarboties dažādos virzienos. Viedie ciemi lauku un piekrastes apvidū ir par kopienu veidošanu, vietējo cilvēku vajadzību apzināšanu, jaunām zināšanām, kopīgu resursu atrašanu un to gudru, viedu lietošanu.
Pasākums Ainažos izdevās ar vietējās rīcības grupas Biedrība “Jūrkante” atbalstu, sadarbībā ar SIA LLF Sadarbnīca radošo komandu.
Projektu “Ceļā uz viedumu piekrastēs” (Nr. 20-00-F043.0443-000001) finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.
Ilga Tiesnese

Iesakām izlasīt