Izvēlne Aizvērt

Biedrības “Jūrkante” pilnsapulce

            28.septembrī, Liepupes pagasta atpūtas kompleksā “Birzgaiļi”,  notika biedrības “Jūrkante” konference – pilnsapulce, kuras laikā notika jaunas biedrības padomes vēlēšanas un iepazīšanās ar šī brīža aktualitātēm.

Šī biedrības pilnsapulce bija kā turpinājums martā notikušajai sapulcei, kuras laikā  tās dalībnieki atskatījās uz pagājušajā gadā un plānošanas periodā paveikto, apstiprināja gada pārskatu, kā arī pārrunāja aktualitātes un nākotnes ieceres. Martā kopsapulces dalībnieki pieņēma lēmumu nepārvēlēt Jūrkantes padomi, bet tās pilnvaras pagarināt līdz septembrim, jo pēc administratīvi teritoriālās reformas Limbažu novada pašvaldība darbam biedrībā ir deleģējusi citus pārstāvjus.

28.septembrī, pirms jaunās padomes vēlēšanām, biedrības “Jūrkante” valdes priekšsēdētāja Dzintra Eizenberga iepazīstināja ar jaunajiem padomes kandidātiem un katrs no viņiem, nedaudz pastāstīja par sevi un savu iespējamo līdzdalību un ieguldījumu biedrības darbā.

Kamēr notika balsu skaitīšana, Dzintra Eizenberga informēja par aktualitātēm un gaidāmajām projekta kārtām. Savukārt Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta LEADER pasākuma daļas vadītāja Zane Jakušenoka stāstīja par nākamā plānošanas perioda (no 2021. līdz 2027. gadam) pārejas periodu, kas ilgs līdz 2023. gadam un iepazīstināja ar jaunajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem.

No izvirzītajiem 16 kandidātiem, biedrības “Jūrkante” jaunajā padomē ievēlēti: Egmārs Jubelis, Jānis Kravalis, Inese Koluškina, Jānis Runcis, Aldis Kukurs, Elīna Lilenblate, Ilona Jēkabsone, Gita Kārnupe, Baiba Eglīte, Ilze Ozoliņa, Artis Ārgalis, Dace Kolesnikova, Baiba Grūbe, Lija Jokste, Ģirts Ieleja.

Jau tūlīt pēc pilnsapulces, notika pirmā jaunievēlētās padomes sēde, kuras laikā par biedrības “Jūrkante” padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Ģirtu Ieleju, par priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja Daci Kolesnikovu, kura savulaik bija viena no šīs biedrības dibinātājām.

Biedrība  „Jūrkante” ir dibināta 2008.gadā, ar mērķi piesaistot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, veicināt Ainažu, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes, Skultes pašvaldību teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību.


Ilga Tiesnese

Iesakām izlasīt