Izvēlne Aizvērt

Jauniešu nometne “Būt Saimniekam savā zemē”

“Būt Saimniekam savā zemē” ir jau piektā jauniešu nometne, sadarbības projekta “Mājražošanas jaunrade” ietvaros. Šoreiz tā norisinās Salacgrīvā. Nometnes mērķis ir sniegt jauniešiem zināšanas par uzņēmējdarbības veidiem, mājražošanu un amatniecību, par mūsdienu tehnoloģiju pielietojumu lauksaimniecības un pārtikas ražošanā. Konkurētspējīgu un radošu biznesa ideju un pārtikas produktu pārstrādi ceļā pie pircēja.Vakardiena bija pirmā nometnes diena, kurā jaunieši tika iepazīstināti ar uzņēmuma radīšanu un pamatprincipiem.Apspriežamās tēma “Uzņēmējdarbība laukos” apskats interaktīvā formātā, kura pasniedza vieslektore – ekonomikas skolotāja, skolēnu mācību uzņēmēju konsultante – Inga Čekaļina. Pēc tam jaunieši viesojās pie dravnieces Ievas Skujas un iepazina medus darbnīcu, kurā realizēts ES projekts un iegādātas iekārtas efektīvam darbam. Ielūkoties bišu stropā, atvākot sūnas un nogaršot darba augļus – medu, kas uzziest uz baltmaizes šķēles un klāt piedzerot pienu.Atgriežoties nometnē sākām rosīties mūsu darba stacijās – veidojām savu uzņēmuma logo, izšuvām dvieļus, darinājām vaska drāniņas un gatavojām konfektes. Vakara izskaņā mūs viesos uzņēma Jauniešu iniciatīvas un uzņēmējdarbības centra “BĀKA”, kurā mūsu nometnes mentore, grafiskā dizaina māksliniece Marta Dance vadīja parauglekciju par uzņēmuma identitāti, idejām mums apkārt un efektīvu reklāmu. Iegūtās zināšanas un pieredzi jau šodien varēsim likt lietā, lai sāktu veidot reklāmu saviem uzņēmumiem un radītajiem produktiem.

Iesakām izlasīt