Izvēlne Aizvērt

Jauniešu nometne ”Būt saimniekam savā zemē”.

Šodien sākās pirmā no divām šis vasaras jauniešu nometnēm :: Būt saimniekam savā zemē.

Nometne notiek pateicoties VRG sadarbības projektam “Mājražošanas jaunrade””, kurā piedalās četras VRG no Vidzemes. Abulas lauku partnerība, Cēsu rajona lauku partnerība, biedrība Brasla un Jūrkante.

Nākošā nometne plānojas no 9. augusta līdz 11.august;am un tā notiks Salacgrīvā.

Darba kārtībā jaunieši apgūst iemaņas, amatniecībā, rokdarbos, mājražošanā. Iepazīstas ar uzņēmējdarbību, un mēģina saprast, kas ir marketings, kā labāk piedāvāt savu preci, kā pārdot !!

Iesakām izlasīt