Izvēlne Aizvērt

Pirmo reizi Latvijā tiks paziņoti atpazīstamības zīmes “Viedais ciems” saņēmēji

16. jūnijā no pulksten 17.00 līdz 19.00 tiešsaistē tiks paziņotas kopienas, kuras saņēmušas atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems”. Tiešsaistes rezultātu paziņošanā  varēs uzzināt 15 kopienu stāstus, ļaujot ikvienam iepazīties ar viedo ciemu iniciatīvas norisi Latvijā. Viedo ciemu dzīvajā bibliotēkā piedalīsies arī žūrijas komisijas locekļi un šī uzsaukuma iniciatori.

Viedo ciemu kandidātiem un interesentiem kopīgi pievienojoties no dažādām Latvijas vietām pasākumam tiešsaistē (Zoom platformā), atpazīstamības zīmes kandidāti vienoti atvērs saņemtās pateicības, žūrijas rekomendācijas un uzzināt konkursa rezultātus, savukārt tiešsaistes dalībniekiem būs iespēja virtuāli aizceļot uz šo kopienu nelielajām svinībām dārzos un terasēs.

Pasākumā izskanēs stāsti no Bebrenes, Bernātiem, Briežuciema, Carnikavas, Engures apkaimes piekrastes, Jaunmuižas, Jaunpils, Kaldabruņas, Kākciema, Krimūnu pagasta, Liepas, Ovišiem, Skujenes un Ziemupes. Diskusijās un rezultātu paziņošanā piedalīsies arī atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” žūrijas komisijas pārstāvji, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Bluķe,  Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas studiju programmas koordinatore un lektore Gunta Lukstiņa, arhitekts, antropologs un pētnieks Matīss Šteinerts, kā arī publicitātes kampaņas iniciatori trīs vietējās rīcības grupas – PPP biedrība “Zied zeme”, biedrība “Jūras zeme”, biedrība “Pierīgas Partnerība” – un publicitātes kampaņas īstenotāju LLF Sadarbnīcas pārstāvji.[1]

Uzsverot vērtīgo pieredzi žūrijas komisijas darbā, G. Lukstiņa par iniciatīvu un saņemtajiem pieteikumiem: “Viedo ciemu pieteikumu vērtēšana man deva jaunu atklāsmi, cik daudz, daudz laba nesavtīgi paveikts visos Latvijas stūros, no nelielas vietas līdz lielākai, lai mēs visi te kopā labāk dzīvotu! Esmu lepna, es lepojos ar jums!”

Viedo ciemu dzīvajā bibliotēkā īpaši aicinātas piedalīties kopienas, kuras vēl nav pārliecinātas par pašiniciatīvas uzņemšanos – apbalvošanas ceremonija un stāsti būs iedvesma un rīcības pamudinājums ikkatrai kopienai gan pilsētās, gan laukos.

Viedo ciemu dzīvā bibliotēka un atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” rezultātu paziņošana  norisināsies 5. Latvijas Lauku kopienu parlamentā[2], lai sasniegtu lielāku viedo ciemu interesentu mērķauditoriju, tāpēc aicinām pieteikt savu dalību viedo ciemu dzīvajā bibliotēkā šeit: https://parlaments.laukuforums.lv/pieteikties

Viedo ciemu dzīvā bibliotēka ir viens no pasākumiem 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta (LLKP) norises laikā, kurā tiek aicināts iedalīties lauku iedzīvotāji un attīstības entuziasti. LLKP notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Kopienu parlamenta darbības princips balstās līdzvērtīgā dialogā starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem. Šogad parlaments norisinās no 16. līdz 18. jūnijam tiešsaistē ar epicentru Stāmerienā, Gulbenes novadā.

2021. gadā atpazīstamības zīme “Viedais Ciems” Latvijā tika izsludināta pirmo reizi, un tās mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem. Iniciatīvā atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems” pieteicās 38 kopienas, kuru paveikto vērtēja dažādu jomu ekspertu žūrijas komisija.

Atpazīstamības zīmes piešķiršana norisinās publicitātes kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” ietvaros, kuras iniciatori ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”, lai veicinātu viedas vietējās attīstības darbības teritorijās. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”. 

Kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” tiek īstenota projekta „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrības “Zied zeme”, “Pierīgas Partnerība” un “Jūras Zeme”, lai veicinātu viedu vietējo attīstību to darbības teritorijās.

Kontaktinformācija:

Lauma Kalēja

+371 2657 2229

lauma.kaleja@laukuforums.lv 

www.laukuforums.lvFacebook  |  Instagram  |  Twitter

TREŠDIENA, 16. JŪNIJS

17.00Viedie ciemi – dzīvā bibliotēka [tiešsaiste]   Praktiskie pieredzes stāsti un atziņas no atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” kandidātiem un atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” ieguvēju paziņošana. Sesija tiek organizēta komunikācijas kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” ietvaros.   Atpazīstamības zīmes piešķiršana norisinās publicitātes kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” ietvaros. Publicitātes kampaņas iniciatori ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”.   Publicitātes kampaņu “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” īsteno PPP biedrība Zied zeme, PPP biedrība Jūras zeme, PPP biedrībā Pierīgas partnerība, kuras, lai veicinātu viedas vietējās attīstības darbības teritorijās projektā „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.     Piekrastes stāsti unikāla žurnāla izdošana ar stāstiem par sevi, identitāti un mūsdienīgu kopradi. aktīva pilsoniskā līdzdalība, cieša nevalstiskā sektora un pašvaldības sadarbība vienojoties kopīgā darbā un sportā. domnīca rīcībai, attīstot Enguri kā izcilu dzīvesvietu un izmantojot tehnoloģijas vietējo iedzīvotāju vajadzību piepildīšanai. mazā piejūras ciema lībiskā mantojuma un dabas harmonijas bākuguns. saliedētās kopienas rūķu darbošanās, KulTūrbodes šarms un vietējo pulcēšanās telpa.   Nelielās, bet spēcīgās kopienas amatu prasmes, to turpinātība kā ciema bagātība un pamatvērtība.stipras kopienas veidošana, pašpietiekama un radoša darbība, saglabājot neliela ciema atrašanos Latvijas kartē. nāc un paņem līdzi draugu! Sudraba paaudzes apzinātais jundīgais potenciāls un ciema kolektīvās inteliģences stāstu grāmata. ciema zīmola radīšana un digitālo iespēju radoša izmantošana ciema ikdienas dzīves organizēšanā un informēšanā.   Sevis apzināšanās: saknes un identitāte tuvu un tālu kaimiņu draudzēšanās – aktīviem būt un līdzdarboties. Daba, kultūrvēsture un tradīcijas. Siltie Sēlijas zeķu pāri savējiem un Milānas modes skatē. Neparastais salidojums un skolas jaunā kleita, ciema avīze un viedā dzīve jundīgā kopienā.jaudīgi risinājumu meklējumi pašu veidotā padomē. Patstāvība ar pasaules elpu – sistemātiska un stratēģiska darbošanās ikdienā un iedzīvotāju forumos. dabai draudzīgas iniciatīvas un labdarības projekti ar interaktīvām pastaigu takām, pašradītu ragaviņu kalniņu un izlolotu estrādi. ciema ceļotāju dienas un dabai draudzīgs tūrisms. Sevis apzināšanās, pieejamo resursu iepazīšana un kopīga virzība nākotnei.  

Pieteikšanās:  www.parlaments.laukuforums.lv


[1] Žūrijas komisijas locekļu sastāvs pieejams te: https://laukuforums.lv/lv/archives/11986

[2] Latvijas Lauku Kopienu Parlamentu organizē biedrība “Latvijas Lauku forums” un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā.

Iesakām izlasīt