Izvēlne Aizvērt

Biedrības “Jūrkante” biedru kopsapulce

30. martā, ZOOM platformā norisinājās biedrības “Jūrkante” biedru kopsapulce, kopā pulcējot 42 biedrus, lai atskatītos uz 2020. gada aktivitātēm un sasniegumiem. Sapulces laikā notika balsošana par biedrības Padomes sastāva darbības termiņa pagarinājumu līdz 2021.gada septembrim, revidenta ziņojuma un gada pārskata apstiprināšana.

Paldies visiem aktīvajiem biedriem par piedalīšanos! Biedrības “Jūrakante” valdes vārdā Dzintra Eizenberga.

Iesakām izlasīt