Izvēlne Aizvērt

30.martā būs biedrības “Jūrkante” pilnsapulce

Aicinām reģistrēt dalību biedrības “Jūrkante”” biedru kopsapulcei, kas notiks 2021. gada 30. martā plkst. 16.00, tiešsaistes paltformā ZOOM.
Darba kārtība:
♦Atskats, par 2020.gadu, svarīgākie darbi, pasākumi;
♦Biedrības gada pārskata apstiprināšana;
♦Padomes sastāva darbības termiņa pagarinājums;
♦Diskusijas, priekšlikumi.

Reģistrēšanās šeit:

Saite, lai pieslēgtos tiešsaistes platformai ZOOM, tiks nosūtīta trīs dienas pirms kopsapulces.
Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: dzintra@jurkante.lv vai zvanīt pa tālr. 29427095 Dzintra Eizenberga

Iesakām izlasīt