Izvēlne Aizvērt

“Jūrkante” viens no partneriem projektā “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana”

Sadarbības projekta mērķis ir:
1) Palielināt to Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas apmeklē piejūru nesezonā, tādā veidā stiprinot vietējo ekonomiku;
2) Palielināt vietējo uzņēmēju, īpaši tūrisma uzņēmēju iespēju gūt peļņu nesezonā;
3) Palielināt to iedzīvotāju skaitu, kas vēlas piekrastē deklarēt savu patstāvīgo dzīves vietu vai uzsākt uzņēmējdarbību;
4) Vairot inovatīvu vissezonas pakalpojumu klāstu piekrastē;
5) Veicināt līdz šim mazāk populāras piekrastes vietas un pakalpojumu sniedzējus;
6) Veicināt piekrastes iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzīves vietai.

Projekta laikā tiks veicināta dažādu piekrastes Vietējo Rīcības grupu darbības teritoriju iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbība un savstarpējā atpazīstamība.

Projekta īstenošanā ir iesaistītas visas Latvijas Piekrastes Vietējās Rīcības grupas: “Partnerība laukiem un jūrai”, “Jūrkante”, “Jūras zeme”, “Talsu rajona partnerība”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un “Liepājas rajona partnerība”

Projekta kopējais finansējums ir 96280 EUR un to finansē un atbalsta Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds. Projekts norisināsies līdz 2021. gada 31. decembrim.

Pirmā šī projekta aktivitāte plānota biedrības “Jūrkante” teritorijā, Kuivižos, jau šajā pavasarī, aprīļa beigās vai maija sākumā. Tie būs mazie ostas svētki.

Iesakām izlasīt