Izvēlne Aizvērt

Precizēta informācija par Biedrībai “Jūrkante” iesniegto ELFLA 10.kārtas projektu izvērējumu.

Biedrība Jūrkante izvērtējusi ELFLA 10 kārtas projektus.

No iesniegtajiem 17 projektiem, pieci projekti nesaņēma minimālo punktu skaitu- 10 punkti, un līdz ar to, neatbilda biedrības apstiprinātajiem Stratēģijas vērtēšanas kritērijiem. Pārējie 12 projekti iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai.

Projektu rindojums pielikuma – Šeit

Iesakām izlasīt