Izvēlne Aizvērt

Noslēgusies ELFLA 10.kārta

25.novembrī noslēdzās ELFLA 10.kārta

ELFLA 1.1.Rīcības  Mērķī – Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošana ar kopējo finansējumu 149 240,43 eiro

Saņemti 17 projektu pieteikumi par kopējo summu 169 402,93 eiro.

Biedrība «Jūrkante» projektus vērtēs atbilstoši MK noteikumiem –  līdz 25.decembrim

Iesakām izlasīt