Izvēlne Aizvērt

Latvji, brauciet Jūriņā

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā biedrībai “Jūrkante” kopā ar Jāņa Lapsas piemiņas biedrību ir tapusi forša filmiņa, kas aicina jauniešus izvelēties jūrnieka profesiju,  parāda kā dzīvojam pie jūras un mīlam savu dzimto krastu, lepojamies ar to.

Šī filmiņa būs pieejama biedrības mājas lapā, kā arī citās interneta vietnēs, kā projekta Nr. 18-00-F043.0442-000001Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana” dāvinājums piekrastes skolām un reizē arī projekta noslēdzošais pasākums.

Iesakām izlasīt