Izvēlne Aizvērt

Realizēts projekts “Trenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas airētājiem”

Ir noslēgusies Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma  Nr. 09.19.018555 no 22.08.2019 apstiprinātā Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrības projekta Nr. 19-09-AL22-A019.2201-000001″ “Trenažieru zāles aprīkojums Salacgrīvas airētājiem” realizācija.

Projekts tika realizēts biedrības “Jūrkante” atklāta konkursa Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Īstenojot projektu, tika veikta trenažieru un aprīkojumu iegāde un uzstādīšana Biedrības īrētajā vietā Salacas upes krastā Ostas ielā 4, jaunuzceltajā Jahtotāju servisa ēkā “Bura”. Šis projekts dod iespēju Salacgrīvas airētājiem nodarboties ar veselību veicinošām aktivitātēm trenažieru zālē, dzīvībai drošā, mūsdienu iespējām atbilstošā vidē.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 19680,88 EUR, no tā 17712,79 EUR līdzfinansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 1968,09 EUR līdzfinansēja Salacgrīvas novada pašvaldība.

Iesakām izlasīt