Izvēlne Aizvērt

Projekts turpinās kopā ar uzņēmējiem

Projekts “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespējas” ar ļoti labu un vērtīgu semināru Piebalgā, zemnieku saimniecībā “Lielkrūzes”.

Seminārs tapa sadarbības projekta ietvaros un to moderēt apņēmās Zaļo ceļu asociācija. Viņi bija padomājuši par ļoti saturīgu programmu, kas pulcēja gandrīz 40 dalībniekus. Seminārs sākās 10 no rīta un beidzās krietni pēc pieciem pēcpusdienā.

Pirmajā semināra daļa no plānotajām divarpus stundām ievilkās gandrīz par stundu, jo pasākumā bija ļoti dažādi un interesanti lektori. Tā Zane Magone, kas ir saistīta ar Zaļo velo ceļu Limbažu pusē stāstīja un rādija dažādus Video materiālus, ka viņa piesaista tūristus savai saimniecībai un ko viņa piedāvā velo tūristiem. Bija daudz jautājumu Zanei, jo Zane ir jauna, atgriezusies no Anglijas pirms pieciem gadiem un jau tik daudz sasniegusi, liekas gandrīz neticami, bet ja dara no sirds un ir pārliecināta, tad izdodas. Zane lepojas, ka viņai pirmo naudiņu izdevās iegūt uzvarot LLKC un  VLT organizētājā jauniešu konkursā “”Laukiem būt”.  Tas esot bijs stipri par maz lai iepirktu zirgus, bet tas bija kaut kas, kas lika noticēt, ka izdosies.

Ar savu pieredzi dalījas Vanagkalna slēpošanas trases saimnieks. Raimonds Dombrovskis.  Ari viņam patikusi Piebalgas apkaime un doma, ka vajadzētu izveidot distanču slēpošanas trasi dzimusi pirms vairākiem gadiem. Sarīkojuši talku ( Mana atkāpe- tāpat, ka mēs to esam plānojuši projekta ietvaros ) un trase gatava. Bet problēma sākusies, kad trase regulāri jāuztur kārtībā. Kā to izdarīt, ja no slēpotājiem , kas trasi izmanto naudu neprasa… un sākās diskusijas, kurās tad iesaistījās gan Jaunpiebalgas domes priekšnieks, gan Vecpiebalgas novada domes pārstāvji, gan Amatas novada. Jo novada speciālistiem ir skaidrs, ka tas gulstas uz viņu pleciem.

Ari savā pieredzē dalījās “Lielkrūzes”  īpašnieks, velo Zaļais velo ceļš šķērso viņa īpašumu to sadalot divās daļās vairāku kilometru garumā. Saimniekam bija svarīgi, lai to izmantotu tikai velo braucēji un kājām gājēji, bet esot bieži novērot, ka par to samērā lielos ātrumos aiztraucas moto sportisti, un tas neesot patīkami.

Protams bija patīkami dzirdēt semināra apmeklētāju no Dzērbenes, kas tad pastāstīja šī dzelzceļa posma vēsturi, kā ari minēja vairākus nozīmīgus faktus, kas saistās ar šo posmu, Ieriķi – Gulbene un kas būtu svarīgi saglabāt, jo kā uzvēra runātājs, ļoti daudz , kas jau izpostīts Zorgevica kunga valdīšanas laikā, kad dzelzceļu slēdza ( 1999. gada 15. jūlija aizgājis pēdējais vilciens no Gulbenes uz Rīgu ) . Pats runātājs ir nostrādājis gandrīz 40 gadus par pārmijnieku uz šī dzelzceļa. Viņš iesaka saglabāt pārmijnieka namiņu Dzērbenē, kā ari atzīmēt punktu, kurā dzelzceļš sasniedz visaugstāko punktu savos gandrīz 100kilometros, ka ari vel citas lietas.

Pēc spraigām diskusijam, kas protams turpinājās ari ierokot vienu no plānotajiem informācijas gulšņiem uz dzelzceļa un izbraucot posmu pa dzelzceļu un nonākot vienā no skaistākajiem apskates objektiem Jaunpiebalgā –  Viņķu kalna tonī, vairāki uzņēmēji atzina, ka maršruts, ko mums piedāvāja šī semināra ietvaros bijis augtākās grūtības pakāpes, kaut gan nobraucam tikai 22 kilometrus. Uzņēmēji pēc braucieni vel gandrīz stundu diskutēja, ko un vai viņi ieteiks saviem klientiem doties taisni pa velo ceļu uz Gulbenes pusi, vai tomēr katram individuāli izvērtēt savas spējas un uzbraukt ari kādā skaistā apskates objektā, par kurām jau ir uzliktas norādes uz šī velo ceļa posmu. Bet protams ne visa pilnībā, tāpēc ari top vel 16 jaunas INFO zīmes, ko uzstādīsim tuvākajā laikā. Un uzkuram tad būs visu sadarbības partneru logo, kas būs tāds labs publicitātē materiāls, ka ari LEADER grupas Vidzeme ir strādājušas pie tā, lai šis ļoti nozīmīgais infrastruktūras objekts ar vien vairāk iepatiktos tūristiem un par to būtu tikai labas atsauksmes.

Sagatavoja šī projekta vadošā koordinatore – Biedrība Jurkante Dzintra Eizenberga

Zane Magone – Z/S Mini ZOO Priedītes piemērs.

Toms Treimanis – Zaļais ceļš Kocēnu novadā. Zilaiskalns TIC vadītājs

Eva Koljera – Amatas novada Zaļā ceļa turpmākā attīstība.

Anžela Brice – Biedrība”Anželas Brices slēpošanas un velobraukšanas klubs” – Amatas Laivas

Raimonds Dombrovskis – Vanagkalna saimnieks

G.Dolmanis – “Lielkrūzes” Zaļājā ceļā

Raitis Sijāts- Zaļā ceļa Ieriki – Gulbene plānotie uzlabojumi 2020 gada rudens.

Iesakām izlasīt